Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.3.2015

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2013 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 65 prosenttia suoritti tutkinnon samassa ajassa. Nuorten ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista neljässä ja puolessa vuodessa valmistui 44 prosenttia. Yliopistokoulutuksen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 51 prosenttia opiskelijoista.

Läpäisyasteet koulutuksen ja ajankohdan mukaan vuosina 2013 ja 2012

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyasteiden erotus 2013–2012
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 79,6 79,5 0,1
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 65,1 64,3 0,8
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 44,3 43,3 1,0
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 51,0 49,4 1,6

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nuorille suunnatun ammattikorkeakoulutuksen aloittaneista, eli koulutuksen läpäisyaste, kasvaa mitä kauemmin koulutuksen aloittamisesta on kulunut aikaa. Opiskelijoista 44 prosenttia valmistui neljässä ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa valmistui 66 prosenttia ja kahdessatoista ja puolessa vuodessa 73 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista.

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2013 ja 2012 sukupuolen mukaan 4,5–5,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyasteiden erotus 2013–2012
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 Miehet 29,4 28,0 1,4
Naiset 57,1 55,8 1,3
5,5 Miehet 46,6 43,1 3,5
Naiset 68,4 67,0 1,4

Ammattikorkeakoulukoulutuksen naisopiskelijat suorittivat ammattikorkeakoulututkinnon useammin kuin miehet. Miehistä ammattikorkeakoulututkinnon suoritti enintään neljässä ja puolessa vuodessa 29 prosenttia ja naisista 57 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotus oli 28 prosenttiyksikköä. Seitsemässä ja puolessa vuodessa miehistä valmistui 54 prosenttia ja naisista 72 prosenttia, eli läpäisyasteiden erotus oli 18 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna ammattikorkeakoulututkinnot suoritettiin vuonna 2013 useammin neljässä ja puolessa tai viidessä ja puolessa vuodessa. Neljässä ja puolessa vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi miesten osalta 1,4 prosenttiyksikköä ja naisten osalta 1,3 prosenttiyksikköä.

Puolet yliopistokoulutuksen uusista opiskelijoista suoritti tutkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa

Yliopisto-opiskelijoista 51 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkastellaan, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi: opiskelijoista 69 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ja 12,5 vuotta opiskelleista jo 78 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon.

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Kuten ammattikorkeakoulutuksessa myös yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli suuria eroja sukupuolten välillä. Miesopiskelijoista ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti enintään viidessä ja puolessa vuodessa 40 prosenttia ja naisopiskelijoista 59 prosenttia. Miesten ja naisten läpäisyasteiden erotus oli 19 prosenttiyksikköä.

Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti miehistä 60 prosenttia ja naisista 76 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotukseksi muodostui 16 prosenttiyksikköä. Miesopiskelijoista 69 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon 12,5 vuodessa. Naisille vastaava osuus oli 84 prosenttia sukupuolten välisen läpäisyasteiden erotuksen ollessa 15 prosenttiyksikköä.

Yliopistokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2013 ja 2012 sukupuolen mukaan 5,5–6,5 vuotta opiskelleille (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyasteiden erotus 2013–2012
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 Miehet 40,2 36,9 3,3
Naiset 59,3 58,6 0,7
6,5 Miehet 49,4 49,6 -0,2
Naiset 69,0 68,8 0,2

Yliopistokoulutuksen läpäisyasteissa muutokset olivat pieniä vuoden 2012 aineistosta vuoden 2013 aineistoon. Ainoastaan enintään viidessä ja puolessa vuodessa koulutuksen suorittaneiden miesopiskelijoiden läpäisyprosentti muuttui yli prosenttiyksikön verran, kun kasvua oli noin 3 prosenttiyksikköä.

Naiset suorittivat miehiä useammin lukiokoulutuksen neljässä vuodessa

Vuoden 2013 tietojen perusteella lukiokoulutus suoritetaan tyypillisesti 3,5–4,5 vuodessa: Lukion uusista opiskelijoista 80 prosenttia suoritti lukion oppimäärän korkeintaan kolmessa ja puolessa vuodessa ja 88 prosenttia korkeintaan neljässä ja puolessa vuodessa. Kun opiskeluaika oli enemmän kuin neljä ja puoli vuotta, lukiokoulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa aloittaneiden määrään vakiintui 88 ja 89 prosentin välille.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Lukiossa opiskelevat miehet suorittivat lukiotutkinnon hitaammin kuin lukiossa opiskelevat naiset. Miehistä 79 prosenttia suoritti lukiotutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa, kun naisilla vastaava luku oli 80 prosenttia.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2013 ja 2012 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyasteiden erotus 2013–2012
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 Miehet 78,7 78,7 0,0
Naiset 80,2 80,1 0,1
4,5 Miehet 86,8 88,0 -1,2
Naiset 88,9 88,8 0,1

Lukiokoulutuksen läpäisyasteissa muutokset olivat pieniä vuoden 2012 aineistosta vuoden 2013 aineistoon. Ainoastaan enintään neljässä ja puolessa vuodessa koulutuksen suorittaneiden miesopiskelijoiden läpäisyprosentti muuttui yli prosenttiyksikön verran, kun laskua oli noin 1,2 prosenttiyksikköä.

Miehet suorittivat naisia useammin ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa tai neljässä ja puolessa vuodessa

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen tutkintojen suoritusaika vaihtelee enemmän kuin lukiotutkintojen suoritusaika. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 65 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Opiskelijoista 72 prosenttia valmistui enintään neljässä ja puolessa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste kasvoi vuosittain hieman jopa kaikkein pisimpään opiskelleiden osalta: viisi ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 76 prosenttia ja yhdeksän ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 77 prosenttia oli valmistunut vuoden 2013 loppuun mennessä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2013 loppuun mennessä

Ammatillisen koulutuksen suoritusnopeus vaihteli miesten ja naisten välillä. Miesopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 65 ja neljässä ja puolessa vuodessa 72 prosenttia. Naisopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 65 ja neljässä ja puolessa vuodessa 72 prosenttia.

Viidessä ja puolessa vuodessa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistui 76 prosenttia. Miesopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 76 prosenttia. Naisopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 75 prosenttia.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet vuosina 2013 ja 2012 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyasteiden erotus 2013–2012
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 Miehet 65,3 65,0 0,3
Naiset 64,8 63,5 1,3
4,5 Miehet 72,4 73,4 -1,0
Naiset 71,5 72,0 -0,5

Ammatillisessa koulutuksessa erityisesti naiset suorittivat tutkinnon aiempaa useammin kolmessa ja puolessa vuodessa neljän ja puolen vuoden sijaan.

Tämän tilaston tietokantatauluissa on tietoa koulutussektoreiden eri alojen välisistä eroista läpäisyasteissa (ks. tietokantataulukot ). Tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista ( Koulutuksen keskeyttäminen , Opiskelijoiden työssäkäynti ).


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tie_001_fi.html