Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.3.2017

Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistokoulutuksen suorittaminen nopeutui. Kaikkiaan viidessä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen suoritti 56 prosenttia koulutuksen aloittaneista, alemman korkeakoulututkinnon 33 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon 23 prosenttia. Myös ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet paranivat vuonna 2015.

Läpäisyasteita koulutussektorin mukaan vuosina 2015 ja 2014 1)

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 80,5 80,6 -0,1
Nuorille suunnattu ammatillinen
koulutus
3,5 67,7 66,3 1,4
Nuorten ammattikorkea-
koulukoulutus
4,5 47,3 44,5 2,8
Yliopistokoulutus (alemmat ja
ylemmät korkeakoulututkinnot)
5,5 56,0 52,5 3,5
1) Läpäisyaste kertoo, kuinka monta prosenttia koulutuksen aloittaneista on suorittanut tutkinnon tarkastellun opiskeluajan puitteissa.

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Läpäisyaste kasvaa, mitä kauemmin koulutuksen aloittamisesta on kulunut aikaa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkasteltiin, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi. Opiskelijoista 70 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon seitsemässä ja puolessa vuodessa ja 12,5 vuotta opiskelleista jo 78 prosenttia on suorittanut yliopistotutkinnon.

Alemman korkeakoulututkinnon läpäisyasteet vuosina 2015 ja 2014 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Yliopistokoulutus (alemmat korkeakoulu-
tutkinnot)
3,5 Miehet 10,9 9,6 1,3
Naiset 21,9 20,5 1,4
4,5 Miehet 25,7 18,2 7,5
Naiset 40,4 32,3 8,1

Vain 17 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon aloittaneista suoritti tavoiteajassa kolmessa ja puolessa vuodessa alemman korkeakoulututkinnon. Naisopiskelijat suorittivat yliopistotutkinnon tuossa ajassa useammin kuin miehet. Naisista alemman korkeakoulututkinnon suoritti 22 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia. Läpäisyasteiden erotus oli 11 prosenttiyksikköä. Neljän ja puolen vuoden läpäisyaste oli parantunut sekä naisilla että miehillä 8 prosenttiyksikköä vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna.

Ylemmän korkeakoulututkinnon läpäisyasteet vuosina 2015 ja 2014 sukupuolen mukaan 5,5–5,6 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Yliopistokoulutus (ylemmät korkeakoulu-
tutkinnot)
5,5 Miehet 18,4 18,0 0,4
Naiset 27,3 28,0 -0,7
6,5 Miehet 28,6 28,0 0,6
Naiset 42,7 40,6 2,1

Lähes joka neljäs suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon tavoiteajassa viidessä ja puolessa vuodessa. Naisopiskelijat suorittivat ylemmän korkeakoulututkinnon tuossa ajassa useammin kuin miehet. Naisista ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 27 prosenttia ja miehistä 18 prosenttia. Läpäisyasteiden erotus oli 9 prosenttiyksikköä. Kuudessa ja puolessa vuodessa koulutuksen aloittaneista naisista ylemmän korkeakoulututkinnon sai valmiiksi 43 prosenttia ja miehistä 29 prosenttia. Läpäisyasteiden erotus oli 14 prosenttiyksikköä.

Naisista yli 60 prosenttia suoritti ammattikorkeakoulututkinnon tavoiteajassa, miehistä vajaa kolmannes

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 47 prosenttia koulutuksen aloittaneista. Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa valmistui 69 prosenttia ja kahdessatoista ja puolessa vuodessa lähes 70 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon aloittaneista. Korkeimmillaan ammattikorkeakoulututkinnon läpäisyaste oli 74 prosenttia yli 13 vuotta sitten opiskelunsa aloittaneilla.

Nuorten ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2015 ja 2014 sukupuolen mukaan 4,5–5,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Nuorten ammattikorkea-
koulukoulutus
4,5 Miehet 32,6 29,5 3,1
Naiset 60,3 57,7 2,6
5,5 Miehet 46,7 46,5 0,2
Naiset 69,1 68,5 0,6

Ammattikorkeakoulutuksen suoritusajoissa ero sukupuolten välillä on vielä suurempi kuin yliopistokoulutuksessa. Naisista koulutuksen suoritti yli 60 prosenttia, kun miehistä vajaa kolmasosa sai tutkintonsa valmiiksi neljässä ja puolessa vuodessa. Läpäisyasteiden erotus oli 28 prosenttiyksikköä. Miehet saavat eroa vähän kiinni, kun opiskeluvuosia on kulunut viisi ja puoli vuotta. Naisista koulutuksen oli suorittanut tuossa ajassa 69 prosenttia ja miehistä 47 prosenttia. Läpäisyasteiden erotus oli 22 prosenttiyksikköä.

Lukion suorittaminen neljässä vuodessa lisääntynyt hieman

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Vuoden 2015 tietojen perusteella lukiokoulutus suoritetaan tyypillisesti 3,5–4,5 vuodessa: Lukion uusista opiskelijoista 81 prosenttia suoritti lukion oppimäärän korkeintaan kolmessa ja puolessa vuodessa ja 89 prosenttia korkeintaan neljässä ja puolessa vuodessa. Kun opiskeluaika oli enemmän kuin neljä ja puoli vuotta, lukiokoulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa aloittaneiden määrään vakiintui 89 ja 90 prosentin välille.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2015 ja 2014 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 Miehet 80,1 79,9 0,2
Naiset 80,9 81,1 -0,2
4,5 Miehet 88,0 87,5 0,5
Naiset 90,2 89,6 0,6

Lukiossa opiskelevat miehet suorittivat lukiotutkinnon hieman hitaammin kuin lukiossa opiskelevat naiset. Miehistä 80 prosenttia suoritti lukiotutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa, kun naisilla vastaava luku oli 81 prosenttia. Lukiokoulutuksen läpäisyasteissa muutokset olivat pieniä vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Neljässä ja puolessa vuodessa koulutuksen suorittaneiden läpäisyprosentit kasvoivat 0,5 prosenttiyksikön verran sekä miehillä että naisilla.

Ammatillisen koulutuksen läpäisy parani 1,4 prosenttiyksikköä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen tutkintojen suoritusaika vaihtelee enemmän kuin lukiotutkintojen suoritusaika. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 68 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Opiskelijoista 74 prosenttia valmistui enintään neljässä ja puolessa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste kasvoi vuosittain hieman myös pidempään opiskelleiden osalta: viisi ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 76 prosenttia ja yhdeksän ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 80 prosenttia oli valmistunut vuoden 2015 loppuun mennessä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet vuosina 2015 ja 2014 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2015 (%) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyasteiden erotus 2015–2014
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 Miehet 67,4 66,7 0,7
Naiset 68,0 66,0 2,0
4,5 Miehet 73,9 73,1 0,8
Naiset 74,1 73,0 1,1

Naiset ja miehet suorittavat ammatillisen koulutuksen tavoiteajassa lähes yhtä usein. Kolmessa ja puolessa vuodessa naisista koulutuksen suoritti 68 prosenttia ja miehistä hieman yli 67 prosenttia. Neljässä ja puolessa vuodessa sekä naisista että miehistä koulutuksen oli suorittanut 74 prosenttia.

Kun opiskeluaika ylitti viisi ja puoli vuotta, naiset suorittivat aloittamansa tutkinnon loppuun miehiä useammin. Kahdeksan ja puoli vuotta sitten aloittaneista naisista 81 prosenttia suoritti ammatillisen koulutuksen vuoden 2015 loppuun mennessä, miesten vastaava luku oli 79 prosenttia.

Tämän tilaston tietokantatauluissa on tietoa koulutussektoreiden eri koulutusalojen välisistä eroista läpäisyasteissa (ks. tietokantaulukot). Tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa.

Tässä tilastossa koulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa koulutuksen aloittaneisiin oli lisääntynyt erityisesti korkeakoulukoulutuksen osalta. Opiskelu kiinnosti aiempaa enemmän myös muiden tilastojen perusteella, kun sekä koulutuksen keskeyttäminen että opiskelijoiden työssäkäynti vähenivät ( Koulutuksen keskeyttäminen, Opiskelijoiden työssäkäynti) .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tie_001_fi.html