Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.3.2021

Ammattikorkeakoulutuksen läpäisy aiempaa nopeampaa, sukupuolten välillä suuret erot

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen suorittaminen nopeutui. Ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen suorittaminen puolestaan hidastui. Kaikkiaan neljässä ja puolessa vuodessa ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 57 prosenttia koulutuksen aloittaneista vuonna 2019, kun edeltävänä tilastovuonna ammattikorkeakoulututkinnon suoritti tavoiteajassa 53 prosenttia.

Tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden osuus koulutussektoreittain, %

Tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden osuus koulutussektoreittain, %
Läpäisyaste kertoo kuinka monta prosenttia koulutuksen aloittaneista on läpäissyt koulutuksen tarkastellun opiskeluajan puitteissa. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoiteaika on 3,5 vuotta, ammattikorkeakoulutuksen 4,5 vuotta ja yliopistokoulutuksen 5,5 vuotta.

Lukiokoulutuksen opiskelijoista 80 prosenttia suoritti ylioppilastutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Lukiokoulutuksen läpäisy on vakaata ja koulutuksen aloittaneet läpäisevät tutkinnon korkealla prosentilla. Vuonna 2015 lukiokoulutuksen läpäisi 81 prosenttia aloittaneista, jolloin tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden osuus on laskenut viidessä vuodessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Ammatillisen perustutkinnon aloittaneista tutkinnon suoritti tavoiteajassa 63 prosenttia, kun vuonna 2015 tavoiteajassa tutkinnon suoritti 68 prosenttia. Tarkastelujaksolla ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste oli korkeimmillaan vuonna 2016, jolloin koulutuksen läpäisi tavoiteajassa 68 prosenttia aloittaneista. Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste on laskenut neljä viimeistä tilastovuotta peräkkäin.

Vuonna 2019 sekä ammattikorkeakoulutuksen että yliopistokoulutuksen läpäisi aiempaa useampi. Tavoiteajassa ammattikorkeakoulutuksen läpäisi 57 prosenttia aloittaneista, kun vuonna 2015 tavoiteajassa läpäisseiden osuus oli 47 prosenttia aloittaneista. Tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden osuus on kasvanut 10 prosenttiyksiköllä viidessä vuodessa. Yliopisto-opiskelijoista 66 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Yliopistokoulutuksen läpäisyaste on kasvanut viidessä vuodessa 10 prosenttiyksikköä. 

Lukiokoulutuksen läpäisyaste sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Lukiokoulutuksen läpäisyaste sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Vuoden 2019 tietojen perusteella lukiokoulutus suoritetaan tyypillisesti 3,5–4,5 vuodessa: Lukion uusista opiskelijoista 80 prosenttia suoritti lukion oppimäärän korkeintaan kolmessa ja puolessa vuodessa ja 89 prosenttia korkeintaan neljässä ja puolessa vuodessa. Lukiossa opiskelevat miehet suorittivat lukiotutkinnon hieman hitaammin kuin lukiossa opiskelevat naiset. Naisista lukiokoulutuksen läpäisi kolmessa ja puolessa vuodessa 81 prosenttia ja miehistä 79 prosenttia, jolloin sukupuolten välinen ero oli 2 prosenttiyksikköä. Neljässä ja puolessa vuodessa naisista lukiokoulutuksen läpäisi 90 prosenttia ja miehistä 87 prosenttia, jolloin sukupuolten välinen ero oli 3 prosenttiyksikköä.

Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Ammatillisen peruskoulutuksen suoritusaika vaihtelee enemmän kuin lukiotutkintojen suoritusaika. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 63 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Opiskelijoista 71 prosenttia valmistui enintään neljässä ja puolessa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen suoritusnopeus vaihteli miesten ja naisten välillä. Miesopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 62 ja neljässä ja puolessa vuodessa 70 prosenttia. Naisopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 63 ja neljässä ja puolessa vuodessa 72 prosenttia.

Ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 57 prosenttia koulutuksen aloittaneista. Viidessä ja puolessa vuodessa tutkinnon suoritti 65 prosenttia aloittaneista. Kun aloittamisesta oli kulunut kuusi ja puoli vuotta nousi läpäisyaste 68 prosenttiin.

Ammattikorkeakoulutuksen läpäisyssä on suuret erot sukupuolen välillä. Miehistä tutkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 41 ja naisista 71 prosenttia, jolloin läpäisyasteiden välinen ero oli 30 prosenttiyksikköä. Miesten läpäisysaste nousi 54 prosenttiin ja naisten 76 prosenttiin, kun opintojen aloittamisesta oli kulunut viisi ja puoli vuotta. Läpäisyasteiden ero oli tällöin 22 prosenttiyksikköä. Seitsemässä ja puolessa vuodessa miehistä valmistui 61 prosenttia ja naisista 78 prosenttia, jolloin läpäisyasteiden erotus oli 17 prosenttiyksikköä.

Yliopistokoulutuksen (alemmat ja ylemmät tutkinnot) läpäisyasteet sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Yliopistokoulutuksen (alemmat ja ylemmät tutkinnot) läpäisyasteet sukupuolen mukaan eri tarkasteluväleillä 2019

Yliopisto-opiskelijoista 67 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkastellaan, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi: opiskelijoista 74 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa.

Kuten ammattikorkeakoulutuksessa myös yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli suuria eroja sukupuolten välillä. Miesopiskelijoista ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti enintään viidessä ja puolessa vuodessa 60 prosenttia ja naisopiskelijoista 72 prosenttia, jolloin sukupuolten välinen ero läpäisyasteissa oli 12 prosenttiyksikköä. Enimmillään seitsemässä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen läpäisi 79 prosenttia naisista ja 68 prosenttia miehistä.

Tämän tilaston tietokantatauluissa on tietoa koulutussektoreiden eri koulutusalojen välisistä eroista läpäisyasteissa (ks. tietokantataulukot ). Tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa.

Lisää tietoa opiskelijavirtatilastoista ( Koulutuksen keskeyttäminen , Opiskelijoiden työssäkäynti ).


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tie_001_fi.html