Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Mainos- ja mediatoimistojen palvelut

Mainos- ja mediatoimistojen palveluissa Yrityspalvelut-tilaston kattavuus toimialan liikevaihdosta oli vuonna 2011 noin 80 prosenttia. Aiemmin kattavuus on ollut noin 60 prosenttia. Kattavuuden muutos on pääosin seurausta siitä, että merkittävimmän alatoimialan (73111 Mainostoimistot) alarajaksi valittiin vähintään 5 henkilöä työllistävät yritykset aiemman 20 henkilön alarajan sijaan. Alarajan muutosta on taustoitettu tilaston kotisivulta löytyvässä menetelmäselosteessa.

Kuvio 1. Mainos- ja mediatoimistojen palvelurakenne 2010–2011

Kuvio 1. Mainos- ja mediatoimistojen palvelurakenne 2010–2011

Kuviosta 1 nähdään, että mainostilan- ja ajan myynti eri medioissa on edelleen suurin erä, mutta sen osuus liikevaihdosta on kuitenkin pudonnut noin 12 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa pudotuksesta selittyy sillä, että pienet yritykset tuottavat mainonnan suunnittelun ja toteutuksen palveluita (täyden palvelun mainospalvelut, mainonnan suunnittelupalvelut, sekä muut mainospalvelut) suhteessa selvästi mainostilan- ja ajan myyntiä enemmän.

Vuonna 2011 mainostilan- ja ajan myynti tuotti siis yli puolet ja mainonnan suunnittelun ja toteutuksen palvelut yli 40 prosenttia toimialan liikevaihdosta.

Mainos- ja mediatoimistojen palveluista yli 90 prosenttia myytiin kotimaahan yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin ja ulkomaiden osuus oli siis erittäin pieni.


Lähde: Yrityspalvelut 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2011, Mainos- ja mediatoimistojen palvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2011/palhy_2011_2012-10-03_kat_001_fi.html