Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.10.2015

Spelbranschen höll uppe tillväxten inom datatekniska tjänster år 2014

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen inom datatekniska tjänster med drygt 15 procent år 2014 jämfört med året innan. Draglok för tillväxten var utan tvivel företag som producerar utgivnings- och publiceringstjänster avseende dataspel.

Utveckling av omsättningen inom företagstjänster 2012–2014, miljoner euro

Utveckling av omsättningen inom företagstjänster 2012–2014, miljoner euro

Förutom den betydande ökningen inom spelbranschen var utvecklingen också positiv för utgivningstjänster avseende nedladdningsbara programvaror och onlineprogram, databehandlingstjänster och webbhotell samt andra produkter och tjänster inom datatekniska tjänster. Omsättningen av övriga tjänsteposter minskade från år 2013. Nästan hälften av de datatekniska tjänsterna såldes till utlandet och 87 procent av omsättningen kom från kunder inom den privata sektorn.

Av övriga näringsgrenar inom företagstjänster ökade omsättningen av personaltjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster, marknadsundersökningstjänster samt arkitekt- och tekniska tjänster. Däremot visade omsättningen från reklam- och mediebyråtjänster, konsulttjänster till företag samt teknisk provning och analys en nedgång.

Omsättningen inom företagstjänster efter näringsgren 2013-2014

Näringsgren              2013
    2014
Årsförändring
2013-2014 
1000 euro 1000 euro         %
Datatekniska tjänster (TOL 582, 62, 631) 6 819 955 7 865 928 15
Reklam- och mediebyråtjänster (TOL 731) 1 286 854 1 234 809 -4
Personaltjänster (TOL 78) 1 530 222 1 595 354 4
Juridiska tjänster (TOL691) 504 482 535 062 6
Redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster (TOL 692) 959 755 1 017 975 6
Konsulttjänster till företag (TOL 702) 1 497 122 1 418 501 -5
Arkitekttjänster och tekniska tjänster (TOL 711) 3 273 374 3 324 300 2
Marknadsundersökningstjänster (TOL 732) 71 364 78 726 10
Teknisk provning och analys (TOL 712) 346 165 328 905 -5

Källa: Företagstjänster 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2014/palhy_2014_2015-10-02_tie_001_sv.html