Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2017

Omsättningen av personaltjänster fortsatte att öka år 2016

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen av personaltjänster betydligt år 2016. Omsättningen av dessa tjänster visade en uppgång också år 2015. När det gäller övriga näringsgrenar inom företagstjänster ökade omsättningen bl.a. inom datatekniska tjänster, arkitekt- och tekniska tjänster, reklam- och mediebyråtjänster, marknadsundersökningstjänster samt juridiska tjänster. En nedgång visade däremot omsättningen av tjänster inom teknisk provning och analys.

Utvecklingen av omsättningen inom företagstjänster 2014–2016

Utvecklingen av omsättningen inom företagstjänster 2014–2016

Industrins betydelse störst för omsättningen av personaluthyrning

Största delen av personaluthyrningsföretagens omsättning genereras från försäljning av personaluthyrningstjänster. De största tjänsteposterna inom personaluthyrning år 2016 var personaluthyrningstjänster inom tillverkning samt transport, magasinering och logistik. Mätt i euro hade tjänster avseende uthyrning av personal inom byggbranschen den största ökningen av omsättningen inom personaluthyrning jämfört med året innan.

Omsättningen av personaluthyrningstjänster minskade inom marknadsföring och försäljning, social-, hälso- och sjukvård, ekonomiförvaltning, handel och andra personaluthyrningstjänster från året innan.

Totalt 96 procent av omsättningen inom personaltjänster hänförde sig till Finland och 89 procent av omsättningen kom från kunder inom den privata sektorn.

Av statistiken framgår inte hyrd arbetskraft som utländska företag förmedlat till Finland.

Omsättningen av personaluthyrningstjänster efter tjänstepost 2016

Omsättningen av personaluthyrningstjänster efter tjänstepost 2016

Källa: Företagstjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2016/palhy_2016_2017-10-03_tie_001_sv.html