Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2018

Konsulttjänster till företag klart ökande år 2017

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen av näringsgrenen konsulttjänster till företag betydligt år 2017. Också omsättningen inom arbetsförmedling fortsatte att öka kraftigt i likhet med tidigare år. Också företag som producerar datatekniska tjänster, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, juridiska tjänster samt redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster uppnådde en god tillväxt. Däremot visade omsättningen från marknads- och opinionsundersökningstjänsterna en minskning.

Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2015–2017

Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2015–2017

Datakonsulttjänster den största tjänsteposten inom konsulttjänster till företag

Den största tjänsteposten, mätt med omsättning, inom konsulttjänster till företag var datakonsulttjänster, vars andel av omsättningen dock minskade från året innan. Övriga företagsrådgivningstjänster hade den största ökningen, mätt i euro, av omsättningen av konsulttjänster till företag jämfört med året innan.

Också omsättningen från tjänster avseende strategisk företagsrådgivning, tjänster avseende finansiell rådgivning samt tjänster avseende rådgivning i produktionsfrågor ökade kraftigt från året innan.

Omsättningen från konsulttjänster till företag minskade inom tjänster avseende PR och kommunikation, marknadsföringsrådgivning och rådgivning i personalfrågor jämfört med året innan.

Av omsättningen från konsulttjänster till företag härrörde 88 procent från Finland. Den privata sektorns kunder stod för 79 procent av omsättningen.

Omsättningen från näringsgrenen konsulttjänster till företag efter post 2016–2017, produktindelningen CPA

Omsättningen från näringsgrenen konsulttjänster till företag efter post 2016–2017, produktindelningen CPA

* I omsättningen av konsulttjänster till företag ingår klasserna 70.2 företagsrådgivningstjänster samt 62.02 datakonsulttjänster


Källa: Företagstjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2017/palhy_2017_2018-10-03_tie_001_sv.html