Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning av produktkategorier per industri och kundgrupp 2020

Omsättning (1000 euro) CPA-
produktgruppens andel av industrins omsättning (%)
BtoC/
Försäljning för hushåll (1000 euro)
BtoB/
Försäljning till företagskunder (1000 euro)
Hushållskundernas andel av omsättningen för CPA-
produktgruppens omsättning (%)
Företagskundernas andel av omsättningen för CPA-
produktgruppens omsättning (%)
494 Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster, totalt 6 207 953 100,0 162 887 6 045 066 2,6 97,4
Transporter av del- och hellast inom vägtrafiken 2 535 095 40,8 36 514 2 498 581 1,4 98,6
Vägtransport av styckegods 974 449 15,7 3 331 971 118 0,3 99,7
Vägtransport med tankbilar 543 177 8,7 586 542 591 0,1 99,9
Vägtransport, värmekontrollerade transporter 976 436 15,7 47 976 389 0,0 100,0
Tjänster avseende vägtransport av annat gods 695 850 11,2 30 052 665 798 4,3 95,7
Flyttjänster 90 631 1,5 29 178 61 453 32,2 67,8
Andra produkter och tjänster, Tol 494 392 314 6,3 63 179 329 136 16,1 83,9

Källa: Servicebranschens varustatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2020, Tabellbilaga 1. Omsättning av produktkategorier per industri och kundgrupp 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2020/palhy_2020_2021-12-21_tau_001_sv.html