Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter från områdes- och näringsgrensstatistiken över tjänster har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över tjänster [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pata/pata_2014-08-13_uut_001_sv.html