Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Perheet tyypeittäin 1950-2006

Taulukko korjattu 12.6.2007 ja 7.11.2007 (*).

Vuosi Yhteensä Aviopari,
ei
lapsia
Aviopari
ja
lapsia
Avopari
ja
lapsia
Avopari,
ei
lapsia
Äiti
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
Rekis-
teröity
mies-
pari
Rekis-
teröity
nais-
pari
Perheväestö Väestö Perhe-
väestön
osuus %
Perheen
keski-
koko
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. 137 803 22 356  -   -  3 457 474 4 029 803 85,8 3,72
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. 129 706 19 845  -   -  3 855 037 4 446 222 86,7 3,72
1970 1) 1 153 878 260 562 722 001 6 800 19 100 126 394 19 021  -   -  3 986 005 4 598 336 86,7 3,45
1980 2) 1 278 102 302 818 711 226 36 200 65 900 140 725 21 233  -   -  4 023 091 4 787 778 84,0 3,15
1985 1 331 971 323 584 701 544 46 632 87 709 149 399 23 103  -   -  4 108 856 4 910 664 83,7 3,08
1990 1 365 341 364 452 640 062 65 896 123 471 147 297 24 161  -   -  4 101 922 4 998 478 82,1 3,00
                           
1992 1 374 961 376 429 617 303 75 617 129 031 151 373 25 208  -   -  4 111 580 5 054 982 81,3 2,99
1993 1 377 451 380 753 607 921 79 739 129 492 153 774 25 835  -   -  4 114 603 5 077 912 81,0 2,99
1994 1 379 852 388 417 593 787 81 755 131 899 157 429 26 565  -   -  4 102 865 5 098 754 80,5 2,97
1995 1 382 970 395 953 579 578 85 309 135 996 159 063 27 071  -   -  4 093 238 5 116 829 80,0 2,96
1996 1 386 414 403 584 566 686 88 906 140 194 159 563 27 481  -   -  4 086 104 5 132 320 79,6 2,95
1997 1 389 920 410 743 553 729 93 058 144 557 159 918 27 915  -   -  4 079 391 5 147 349 79,3 2,93
1998 1 393 793 418 927 539 899 96 228 150 272 160 059 28 408  -   -  4 069 211 5 159 646 78,9 2,92
1999 1 397 660 427 138 526 257 99 922 155 476* 160 157 28 710  -   -  4 059 928 5 171 302 78,5 2,90
2000 1 401 963 436 019 514 868 102 581 160 132 159 432 28 931  -   -  4 053 850 5 181 115 78,2 2,89
2001 1 407 759 446 404 501 981 105 399 166 601 158 440 28 934  -   -  4 046 205 5 194 901 77,9 2,87
2002 1 411 947 454 977 492 524 107 443 170 368 157 143 29 093 207 192 4 042 577 5 206 295 77,6 2,86
2003 1 415 650 462 561* 483 140* 109 672 174 144 156 235 29 352 271 275 4 037 970 5 219 732 77,4 2,85
2004 1 420 781 471 962 475 705 111 294 177 095 154 851 29 192 325 357 4 038 055 5 236 611 77,1 2,84
2005 1 426 002 481 209 468 266 112 847 180 590 153 024 29 238 398 430 4 037 753 5 255 580 76,8 2,83
2006 1 431 376 488 880 461 569 114 671 184 732 151 475 29 101 455 493 4 039 944* 5 276 955 76,6 2,82
  % % % % % % % % %  
1950 100 19,0 63,8 .. .. 14,8 2,4  -   - 
1960 100 20,1 65,5 .. .. 12,5 1,9  -   - 
1970 100 22,6 62,6 0,6 1,7 11,0 1,6  -   - 
1980 100 23,7 55,6 2,8 5,2 11,0 1,7  -   - 
1985 100 24,3 52,7 3,5 6,6 11,2 1,7  -   - 
1990 100 26,7 46,9 4,8 9,0 10,8 1,8  -   - 
                    
1992 100 27,4 44,9 5,5 9,4 11,0 1,8  -   - 
1993 100 27,6 44,1 5,8 9,4 11,2 1,9  -   - 
1994 100 28,1 43,0 5,9 9,6 11,4 1,9  -   - 
1995 100 28,6 41,9 6,2 9,8 11,5 2,0  -   - 
1996 100 29,1 40,9 6,4 10,1 11,5 2,0  -   - 
1997 100 29,6 39,8 6,7 10,4 11,5 2,0  -   - 
1998 100 30,1 38,7 6,9 10,8 11,5 2,0  -   - 
1999 100 30,6 37,7 7,1 11,1 11,5 2,1  -   - 
2000 100 31,1 36,7 7,3 11,4 11,4 2,1  -   - 
2001 100 31,7 35,7 7,5 11,8 11,3 2,1  -   - 
2002 100 32,2 34,9 7,6 12,1 11,1 2,1 0,0 0,0
2003 100 32,7 34,1 7,7 12,3 11,0 2,1 0,0 0,0
2004 100 33,3 33,6 7,9 12,5 10,9 2,1 0,0 0,0
2005 100 33,7 32,8 7,9 12,7 10,7 2,1 0,0 0,0
2006 100 34,2 32,2 8,0 12,9 10,6 2,0 0,0 0,0
1) Väestölaskennan perhetyyppijakauma korjattu haastattelututkimusten perusteella (Aromaa,Cantell&Jaakkola: Avoliitto , Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 49, Helsinki 1981)
2) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuoden 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.
* 12.6.2007: Vuoden 1999 osalta korjattu: avopari, ei lapsia (aiemmin 155 467). Vuoden 2003 osalta korjattu: aviopari, ei lapsia (aiemmin 463 055) ja aviopari ja lapsia (aiemmin 483 192).
* 7.11.2007: Vuoden 2006 osalta korjattu: perheväestö (aiemmin 4 039 945).

Päivitetty 7.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2006, Perheet tyypeittäin 1950-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2006/perh_2006_2007-05-31_tau_002.html