Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Lapsiperhetyyppien yleisyydessä on maakuntakohtaisia eroja

4.1 Avopariperheitä eniten Ahvenanmaalla ja Kainuussa

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Aviopariperheiden osuus lapsiperheistä vaihtelee maakunnittain Keski-Pohjanmaan 65 prosentin ja Ahvenanmaan 47 prosentin välillä. Eroihin maakuntien välillä vaikuttavat avopariperheiden ja yhden vanhemman perheiden yleisyys. Suhteellisesti eniten avopareja on Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ahvenanmaalla 32 prosenttia lapsiperheistä on avoparien perheitä, Kainuussa 27 ja Lapissa 24 prosenttia. Maan pienin avopariperheiden osuus on Uudellamaalla, missä se on 18 prosenttia.

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2018

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2018

4.2 Yhden vanhemman lapsiperheitä vähiten Pohjanmaalla ja eniten Kymenlaaksossa

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on melko suuria maakuntakohtaisia eroja. Vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Pohjanmaalla, missä lapsiperheistä 15 prosentissa on vain yksi vanhempi. Kymenlaaksossa yhden vanhemman lapsiperheitä on 26 prosenttia, mikä on eniten Suomessa. Kymenlaakson jälkeen suhteellisesti eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Päijät-Hämeessä (25 %) ja Uudellamaalla (24 %). Vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Pohjanmaan jälkeen Keski-Pohjanmaalla (16 %) sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla (19 %). (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2018

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2018

Maakuntien väliset erot yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuvat enimmäkseen äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista, jotka vaihtelevat Kymenlaakson 22 prosentin ja Pohjanmaan 13 prosentin välillä. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on kaikissa maakunnissa 3-4 prosenttia. Suhteellisesti eniten isä ja lapsia -perheitä on Ahvenanmaalla (4,4 %) ja Etelä-Karjalassa (4,1 %), vähiten Pohjanmaalla (2,5 %) ja Keski-Pohjanmaalla (2,7 %).

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista Hartolassa, Imatralla ja Multialla (kaikissa 28,6 %). Turussa (28,0 %), Helsingissä (27,8 %) ja Kemissä (27,6 %) yhden vanhemman lapsiperheiden osuus on lähes yhtä suuri. Myös useassa Ahvenanmaan kunnassa prosenttiosuudet ovat korkeita. Suuri osa kyseisistä kunnista on kuitenkin lapsiperheiden määrän osalta niin pieniä, että jo pieni muutos perhetyyppien lukumäärissä voi saada aikaan suuren muutoksen prosenttiosuuksissa. Maarianhaminassa yhden vanhemman perheiden osuus on 26 prosenttia.

Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa (6,2 %) ja Pedersören kunnassa (7,7 %).

Luotoa voitaneen pitää perherakenteeltaan Suomen perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus (6,2 %) on maan pienin ja vastaavasti avioparien osuus (86,8 %) suurin. Lapsiperheissä asuu eniten alaikäisiä lapsia Lumijoella, Perhossa ja Sievissä (keskimäärin 3,0 alaikäistä lasta kussakin kunnassa). Koko maan keskiarvo on 1,85.


Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. vuosikatsaus 2018, 4. Lapsiperhetyyppien yleisyydessä on maakuntakohtaisia eroja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_kat_004_fi.html