Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 elo-lokakuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2003-1/2004 2-4/2004 5-7/2004 8-10/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,4 3,7 4,9 5,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 1,7 0,1 2,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,4 4,8 5,1 4,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,4 3,1 5,4 5,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,2 3,9 4,9 7,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui elo-lokakuussa. Liikevaihto oli 2,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia. Alatoimialoista posti- ja teleliikenne kasvoi 6 prosenttia, maaliikenteen ja liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen liikevaihto 4 prosenttia. Vesiliikenteen liikevaihto kasvoi viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla vajaan prosentin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto lisääntyi 5,7 prosenttia elo-lokakuussa. Alatoimialoista nopeita kasvu oli kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa, 9 prosenttia. Kiinteistöalan palvelut kasvoivat 6 prosenttia ja tietojenkäsittelypalvelut 5 prosenttia. Liikevaihdon arvoltaan suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi elo-lokakuussa 6 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui elo-lokakuussa. Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia vuodentakaisesta. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, 9 prosenttia.

Palvelualojen liikevaihto kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on ollut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Liikevaihdon kasvu ei ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa, ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi palvelualoilla,

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2004, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia elo-lokakuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/10/plv_2004_10_2005-01-14_kat_001.html