Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 syys-marraskuussa 4,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
12/2003-2/2004 3-5/2004 6-8/2004 9-11/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,3 5,2 4,3 4,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,9 1,3 0,1 2,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,7 6,5 4,2 3,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,9 4,7 5,4 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,7 5,0 5,0 6,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu on voimistunut loppuvuotta kohden. Liikevaihto oli syys-marraskuussa 2,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui 3,2 prosenttiin viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu hidastui erityisesti posti- ja teleliikenteessä, jonka liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 3 prosenttia. Maaliikenteen toimialan liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia ja liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen liikevaihto 2 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 6 prosenttia syys-marraskuussa. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus, 10 prosenttia. Kiinteistöalan palvelut kasvoivat 6 prosenttia ja tietojenkäsittelypalvelut 5 prosenttia. Liikevaihdon arvoltaan suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi syys-marraskuussa 6 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala kasvoi palvelualojen päätoimialoista nopeimmin, 6,9 prosenttia. Toimialan alatoimialoista virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta kasvoi syys-marraskuussa 9 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden alatoimialojen kasvu oli maltillisempaa.

Palvelualojen liikevaihto kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on ollut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Liikevaihdon kasvu ei ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa, ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi palvelualoilla,

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 15.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2004, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia syys-marraskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/11/plv_2004_11_2005-02-15_kat_001.html