Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2004 loka-joulukuussa 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelualojen koko vuoden 2004 liikevaihto oli 4,8 prosenttia aiempaa vuotta suurempi. Vastaava kasvu oli vuonna 2003 3,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2004**
1-3/2004 4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004 2003/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,6 4,5 5,2 5,0 4,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,4 0,2 1,4 3,0 1,7
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,9 4,6 4,9 4,1 5,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,3 5,3 6,5 6,4 5,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,3 5,3 6,0 6,7 5,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2004 vuoteen 2003.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä ja ylsi 3 prosenttiin vertailuajankohdastaan. Kasvua alalle toivat kaiken kokoiset yritykset, mutta suurten (vähintään 250 henkilöä työllistävien) yritysten kasvuvaikutus oli voimakkain.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui 4,1 prosenttiin vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kehitystä jarrutti muun muassa posti- ja teleliikenteen liikevaihdon hidastuminen. Sen sijaan maaliikenteen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja vesiliikenteen liikevaihto noin 5 prosenttia vertailuajanjaksosta. Liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihtoa kasvattivat pienet ja keskisuuret (alle 250 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia loka-joulukuussa 2004. Kasvuun vaikutti etenkin pienten (alle 50 henkilöä työllistävät) yritysten suotuisa liikevaihdon kehitys. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoivat kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus sekä tutkimus ja kehittäminen, joiden liikevaihto kasvoi10 prosenttia. Kiinteistöalan palvelut kasvoi 5 prosenttia ja tietojenkäsittelypalvelut 6 prosenttia. Liikevaihdon arvoltaan suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 7 prosenttia.

Palvelualojen päätoimialoista kasvoi loka-marraskuussa 2004 nopeimmin muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala, jonka liikevaihto ylsi 6,7 prosentin kasvuun vertailuajankohdasta. Kehitykseen vaikuttivat pääasiassa suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) yritykset. Alatoimialoista virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 8 prosenttia vuoden takaisesta, mutta muiden alatoimialojen kasvu oli maltillisempaa.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Kaikki palvelualojen alatoimialat kasvattivat liikevaihtoaan vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä. Voimakkaimmin kasvoi työnvälitys ja henkilöstön hankinta, 28 prosenttia. Kulkuneuvojen yms. vuokraus kasvoi 10,1 prosenttia ja tutkimuksen ja kehittämisen toimiala 10 prosenttia. Hitainta kasvu oli posti- ja teleliikenteessä, 0,4 prosenttia sekä järjestötoiminnassa 1,5 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset loka-joulukuussa 2004

 

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2004 kasvuun vaikuttivat etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

 

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi maltillisesti lähes koko vuoden 2004. Kesäkuukausina liikevaihdon kasvu oli kuitenkin lähes pysähdyksissä. Vuoden 2004 toisen neljänneksen heikkoon kehitykseen vaikuttivat erityisesti suuret (vähintään 250 henkeä työllistävät) yritykset. Lokakuusta alkaen liikevaihto kääntyi kuitenkin uuteen kasvuun.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys hidastui hiljalleen vuoden 2004 toisella neljänneksellä, mihin vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kertyminen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuoden alhaisin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu alkoi voimistua vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä ja kasvu jatkui vakaana vuoden loppuun asti. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuonna 2004. Liikevaihdon kasvuun vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2004, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2004/12/plv_2004_12_2005-03-14_kat_001.html