Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli marras-tammikuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu pysyi vuoden 2004 lopun tasolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2-4/2004 5-7/2004 8-10/2004 11/2004-1/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,1 4,2 5,1 5,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,5 0,6 1,7 3,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,2 4,5 3,7 3,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,8 5,1 5,5 6,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,3 4,6 7,4 6,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu kehittyi suotuisasti viimeisellä tammikuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kasvua vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan oli 3,3 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu pysyi 3,7 prosenttissa marras-tammikuussa. Kehitystä jarrutti muun muassa posti- ja teleliikenteen liikevaihdon kääntyminen laskuun. Maaliikenteen sekä vesiliikenteen liikevaihto puolestaan kasvoi marras-tamikuussa noin 6 prosenttia vertailuajankohdastaan. Liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen liikevaihto kasvoi niin ikään ollen noin 4 prosenttia suurempi verrattuna vuoden takaiseen marras-tammikuuhun.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu voimistui 6,8 prosenttiin marras-tammikuussa. Alatoimialoista nopeinta kasvua ylläpitivät kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus sekä tutkimus ja kehittäminen, joiden kummankin liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia vertailuajankohdastaan. Liikevaihdon arvoltaan suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi vajaat 8 prosenttia marras-tammikuussa. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihdon kasvu oli viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla niin ikään noin 8 prosenttia ja kiinteistöalan palveluiden 5 prosenttia.

Palvelualojen päätoimialoista kasvoi marras-tammikuussa nopeimmin muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimiala, jonka liikevaihto oli 6,9 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaansa suurempi. Alatoimialoista virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta sekä muut palvelut kasvoivat 7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden alatoimialojen kasvu oli maltillisempaa.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen alatoimialaoista posti- ja telelliikenne oli ainoa, jonka liikevaihto laski marras-tammikuussa verrattuna vuoden takaiseen. Toimialan liikevaihto oli vajaan prosentin pienempi kuin vuosi sitten. Nopeinta kasvu oli edelleen työnvälitysksessä ja henkilöstön hankinnassa, jonka kasvu voimistui 33,4 prosenttiin. Kulkuneuvojen yms. vuokraus kasvoi viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 9,3 prosenttia. Tutkimuksen ja kehittämisen sekä lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin toimialat kasvoivat 8,9 prosenttia. Alatoimialoista yli puolella liikevaihdon kehitys oli suotuisampaa kuin palvelualoilla yhteensä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset marras-tammikuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2004 kasvuun vaikuttivat etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

 

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi maltillisesti lähes koko vuoden 2004. Kesäkuukausina liikevaihdon kasvu oli kuitenkin lähes pysähdyksissä. Vuoden 2004 toisen neljänneksen heikkoon kehitykseen vaikuttivat erityisesti suuret (vähintään 250 henkeä työllistävät) yritykset. Lokakuusta alkaen liikevaihto kääntyi kuitenkin uuteen kasvuun.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys hidastui hiljalleen vuoden 2004 toisella neljänneksellä, mihin vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kertyminen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuoden alhaisin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu alkoi voimistua vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä ja kasvu jatkui vakaana vuoden loppuun asti. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuonna 2004. Liikevaihdon kasvuun vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia marras-tammikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/01/plv_2005_01_2005-04-14_kat_001.html