Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen liikevaihto kasvoi joulukuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana 5,9 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvu voimistui viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
3-5/2004 6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,5 4,2 4,7 5,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,6 0,3 2,2 3,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,1 4,3 3,4 4,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,7 5,9 6,2 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,4 5,3 7,5 6,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi suotuisasti viimeisellä helmikuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toimialan kasvu vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden oli 3,5 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu voimistui edellisestä kolmen kuukauden ajanjaksosta, ollen joulu-helmikuussa 4,5 prosenttia vuoden takaista ajankohtaa suurempi. Alatoimialoista suotuisimmin kehittyi maaliikenne, jonka liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta 6 prosenttia. Vesiliikenteen toimialan sekä liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen liikevaihto kasvoi vajaat 5 prosenttia. Hitainta kasvu oli posti- ja teleliikenteen toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena joulu-helmikuussa. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 6 prosenttia. Toimialan sisällä nopeinta liikevaihdon kasvu oli tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla, 17 prosenttia. Muilla alatoimialoilla kasvu oli maltillisempaa. Liikevaihdon arvoltaan suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia, konevuokrauksen 5 prosenttia ja kiinteistöalan palveluiden vajaat 4 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia edellisestä joulu-helmikuun jaksosta. Alatoimialoista nopeinta liikevaihdon kasvu oli virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa, 8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi muissa palveluissa 4 prosenttia, ympäristöhuollossa 3 prosenttia ja järjestötoiminnassa reilun prosentin.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Kaikkien palvelualojen alatoimialojen liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Nopeinta liikevaihdon kasvu oli työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, 36,2 prosenttia. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan liikevaihdon kasvu voimistui viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 17,3 prosenttiin. Lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin toimiala kasvoi 9,1 prosenttia. Heikoimmin liikevaihto kasvoi järjestötoiminnassa, 1,3 prosenttia sekä posti- ja teleliikenteessä, 2,7 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset joulu-helmikuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2004 kasvuun vaikuttivat etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

 

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi maltillisesti lähes koko vuoden 2004. Kesäkuukausina liikevaihdon kasvu oli kuitenkin lähes pysähdyksissä. Vuoden 2004 toisen neljänneksen heikkoon kehitykseen vaikuttivat erityisesti suuret (vähintään 250 henkeä työllistävät) yritykset. Lokakuusta alkaen liikevaihto kääntyi kuitenkin uuteen kasvuun.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys hidastui hiljalleen vuoden 2004 toisella neljänneksellä, mihin vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kertyminen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuoden alhaisin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu alkoi voimistua vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä ja kasvu jatkui vakaana vuoden loppuun asti. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuonna 2004. Liikevaihdon kasvuun vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 13.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia joulu-helmikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/02/plv_2005_02_2005-05-13_kat_001.html