Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 elo-lokakuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 6,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2004-1/2005 2-4/2005 5-7/2005 8-10/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,3 5,4 6,2 6,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,4 3,5 5,7 6,9
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,0 3,3 2,6 4,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
7,4 6,7 9,7 10,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,3 5,6 4,5 4,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 elo-lokakuussa 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan kasvu on kiihtynyt selvästi alkuvuodesta, sillä huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla toimialan liikevaihto oli 3,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Myös kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta. Toimialan liikevaihto oli elo-lokakuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista nopeinta liikevaihdon kasvu oli muun maaliikenteen toimialalla, jolla liikevaihtoa kertyi 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myös liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen kasvu oli ripeää. Liikevaihtoa kertyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vesiliikenteen liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia, mutta posti- ja teleliikenteen liikevaihto supistui 2,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi hieman edellisestä kolmen kuukauden jaksosta. Toimialan liikevaihto oli elo-lokakuussa 10,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli voimakkainta tietojenkäsittelypalveluissa, joissa liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia vuodentakaisesta. Myös muilla alatoimialoilla liikevaihto kasvoi palvelualojen keskimääräistä kehitystä nopeammin. Muiden liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja tutkimuksen ja kehittämisen liikevaihto 8,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokrauksen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia ja kiinteistöalan palveluiden 6,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 4,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto lisääntyi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 10 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta elo-lokakuussa työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, joka kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 33,9 prosenttia. Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 13,8 prosenttia sekä teknisten palveluiden, testauksen ja analysoinnin 12,1 prosenttia. Heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto laski 2,5 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset kesä-elokuussa

kuva

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo vaihteli noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon kasvu on nopeutunut yli 5 prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

kuva

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu piristyi kesällä 2005

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alusta. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Toimialan kasvu kiihtyi kesä-elokuussa mm. Helsingissä järjestettyjen yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen seurauksena voimakkaammaksi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2000 alun jälkeen.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

kuva

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu alkoi hidastua vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tähän vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon kasvu näyttää edelleen hidastuneen vuoden 2005 alkupuoliskolla.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

kuva

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu on kiihtynyt vuoden 2004 puolivälistä alkaen

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja se on kiihtynyt edelleen vuoden 2005 puolella. Kasvu on ollut vuonna 2005 selvästi voimakkaampaa kuin kolmen edeltävän vuoden aikana. Toimialan liikevaihtoa ovat kasvattaneet vuosina 2004 ja 2005 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (noin 40 prosenttia vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

kuva

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu on hidastunut vuonna 2005

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu on hidastunut selvästi edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana ovat olleet suuret yritykset, joiden kasvu on miltei pysähtynyt.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

kuva

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia elo-lokakuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/10/plv_2005_10_2006-01-16_kat_001.html