Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia loka-joulukuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 8,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu hidastui hieman vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavaan neljännekseen kertyi 9,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 10,0 8,9 9,2 8,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,4 6,3 5,1 6,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,3 5,6 7,4 6,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
11,9 14,0 12,7 11,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
9,0 7,7 7,9 8,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen, kiinteistö-, vuokraus-, ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kasvuvauhti hidastui vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden 2007 loka-joulukuussa. Kasvun nopeutuminen tapahtui sekä majoitus- että ravitsemistoiminnan aloilla. Toimialan liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vuoden 2007 heinä-syyskuussa toimiala kasvoi 5,1 prosenttia, huhti-kesäkuussa 6,3 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 7,4 prosenttia vuoden 2006 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loka-joulukuussa vajaan prosentin vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä. Toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialalla, jossa kasvua kertyi 9,8 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Sen sijaan posti- ja teleliikenteen toimialan liikevaihto laski 0,3 prosenttia loka-joulukuussa, kun se heinä-syyskussa nousi 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2007 loka-joulukuussa vuoden kolmannen neljänneksen kasvuun verrattuna, mutta jatkui yhä voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 11,4 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista tutkimuksen ja kehittämisen kasvuvauhti rauhoittui selvästi vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, kasvua kertyi 5,3 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muista alatoimialoista työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut, lainopillinen ja taloudellinen konsultointi sekä muut palvelut liike-elämälle jatkoivat vahvaa kasvuaan.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä 8,7 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten järjestötoiminnassa, jossa liikevaihto parani 10,7 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta neljänneksestä. Vuoden 2007 loka-joulukuussa ympäristönhuollon liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia ja virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminnan 7,4 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2007 tammi-syyskuussa voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, eikä loka-joulukuu poikennut tästä, toimialan liikevaihto kasvoi 25,9 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä kasvu oli voimakasta myös kulkuneuvojen yms. vuokrauksessa, jossa yllettiin 15,9 prosentin kasvuun ja muissa liike-elämän palveluissa, joissa kasvua kertyi 14,1 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui hieman viime vuoden vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuonna 2004 kasvu oli viiden prosentin tuntumassa, vuonna 2005 noin viidestä prosentista noin seitsemään ja puoleen prosenttiin ja vuonna 2006 kasvu vaihteli kuudesta ja puolesta prosentista reiluun yhdeksään prosenttiin. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet viimevuosien aikana etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, eikä muutosta tähän ole tapahtunut vuoden 2007 aikana. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvussa vuodesta 2005 lähtien

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut vaihtelevaa vuoteen 2005 saakka, jolloin alkanut kasvusuuntaus on jatkunut vuosina 2006 ja 2007.Toimialan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu vaihteli maltillisesti liki nollasta reiluun kolmeen ja puoleen prosenttiin. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle. Viimeisen parin vuoden aikana toimialan kehitys on jatkunut suotuisana. Vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti kahdeksan prosentin rajan. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan kasvu on vuonna 2007 ollut samalla tasolla kuin vuonna 2006 vaihdellen kuudesta prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto maltillisessa kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kasvu hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan noin prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja tavoitteli 8 prosentin rajaa vuonna 2004. Vuonna 2005 toimialan kasvu vaihteli kolmesta viiteen prosenttiin ja vuonna 2006 vajaasta kolmesta prosentista liki seitsemään prosenttiin. Vuonna 2007 toimialan kasvu reipastui selvästi edellisvuodesta vaihdellen reilusta viidestä prosentista seitsemään ja puoleen prosenttiin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteenkin liikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kasvu jatkuu suotuisana

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli kymmenen prosentin kasvulukuihin. Vuonna 2002 ja erityisesti vuonna 2003 kehitys oli maltillisempaa vaihdellen reilusta prosentista viiteen prosenttiin. Vuoden 2003 puolenvälin jälkeen toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua ja vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen yli kymmeneen prosenttiin ja on jatkanut suotuisaa kehitystään siitä lähtien. Vuoden 2006 jälkipuoliskolla yllettiin hetkellisesti jo kahdentoista prosentin kasvuvauhtiinkin.

Vuonna 2007 toimialan liikevaihdon kasvu on ollut jonkin verran edellisvuotta nopeampaa vaihdellen kymmenestä neljääntoista prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kehitykseen ovat edellisvuosien tapaan vaikuttaneet eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset. Toimialan yrityksistä myös huomattavan suuri osa (runsaat 40 prosenttia vuonna 2006 ja 2007) kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto tasaisen reipasta

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kehitys on ollut ajoittain melko voimakasta ja kasvuvauhti on ollut pienimmilläänkin 4 prosentin tuntumassa.

Toimialan kasvu kiihtyi erityisesti vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2006 alussa, jolloin ylitettiin kahdeksan prosentin kasvuvauhti. Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys. Vuoden 2005 puolella toimialan kasvu hidastui edellisen vuoden lukemista. Kehityksen takana olivat erityisesti suuret yritykset, joiden kasvu miltei pysähtyi. Vuosina 2006 ja 2007 kasvuun ovat eniten vaikuttaneet pienimmät (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Vuonna 2007 muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut lähes yhtä voimakkaasti kuin vuonna 2006, kasvun vaihdellessa seitsemästä ja puolesta prosentista yhdeksään prosenttiin.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2007, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/12/plv_2007_12_2008-03-14_kat_001.html