Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 10,0 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä, jolloin liikevaihdon lisäys oli 8,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,9 9,2 8,5 10,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,2 5,0 6,5 7,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,6 7,3 5,2 6,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
14,0 12,8 12,2 14,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,7 8,0 9,2 11,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti nopeutui vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä kaikilla palvelujen päätoimialoilla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden 2007 kolmannen neljänneksen jälkeen. Tammi-maaliskuussa kasvua kertyi 7,0 prosenttia vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä enemmän.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta liikennettä palvelevassa toiminnassa ja matkatoimistoissa, joka kasvoi 13,3 prosenttia vuodentakaiseen vastinneljännekseen verrattuna. Myös muun maaliikenteen toimialalla liikevaihto kehittyi suotuisasti kasvaen 12,9 prosenttia vuodentakaisesta. Laskusuuntaan liikevaihto kääntyi puolestaan vesiliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 2,6 prosenttia ja posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto oli 4,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2007 tammi-maaliskuussa.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu oli tuoreimmalla neljänneksellä edellisvuotta nopeampaa. Toimialan liikevaihto oli 14,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 tammi-maaliskuussa. Alatoimialoista työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan liikevaihto jatkoi reipasta kasvua, jota tuoreimmalla neljänneksellä kertyi 26,8 prosenttia. Vahvassa kasvussa olivat myös muut palvelut liike-elämälle, joka kasvoi 22,0 prosenttia, tutkimus ja kehittäminen, joka kasvoi 19,3 prosenttia, ja tietojenkäsittelypalvelu, jolle kertyi kasvua 16,0 prosenttia. Myös muilla alatoimialoilla päästiin yli kymmenen prosentin kasvulukuihin.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11,5 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto oli huikeat 33,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvuvauhti rauhoittui ja kasvua kertyi 11,3 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja järjestötoiminnan vaatimattomat 1,7 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä voimakkainta ympäristönhuollon toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi peräti 33,4 prosenttia vuodentakaisesta. Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan liikevaihto ylsi 26,8 prosentin kasvuun. Heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 4,4 prosenttia sekä vesiliikenteessä, jossa liikevaihto niinikään supistui 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihdon neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana. Vuosina 2004-2005 kasvu vaihteli runsaasta 4 vajaaseen 8 prosenttiin ja vuonna 2006 vajaasta 6 runsaaseen 9 prosenttiin. Koko vuoden 2006 liikevaihdon kasvu oli hieman yli 7 prosenttia. Vuonna 2007 kasvuvauhti nopeutui edelleen ja oli 9 prosentin luokkaa. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen keväällä 2003. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut viimeisen kahdeksan vuoden aikana melko vaihtelevaa. Voimakasta kasvun vuotta 2001 seurasi liikevaihdon selvä hidastuminen vuoden 2002 alussa. Lyhyet laskukaudet toimialalla oli vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 tasolle. Viimeisen parin vuoden aikana toimialan kehitys on jatkunut tasaisen suotuisana. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu oli vajaan 7 prosentin luokkaa. Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon hyvä kehitys jatkui vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta vastinneljänneksestä.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto pienessä kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti nopeutui ja ylsi vajaaseen 8 prosenttiin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen jälkeen kasvuvauhti pysytteli pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa. Kesällä 2006 liikevaihdon kasvu kuitenkin kiihtyi yli 6 prosenttiin ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 8 prosentin kasvun raja rikkoutui. Vuonna 2007 toimialan liikevaihdon kasvu oli 7 prosentin luokkaa ja samalla tasolla kasvu on pysytellyt myös vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu suotuisaa

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Kehitys on ollut maltillisempaa vuosina 2002-2005. Toimialan liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua vuoden 2003 puolessa välissä. Vuoden 2005 loppupuolella kasvuvauhti ylsi jälleen yli 10 prosenttiin.

Viime vuodet ovat olleet kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa suotuisan kasvun aikaa. Kasvu oli vuonna 2006 selvästi voimakkaampaa kuin neljän edeltävän vuoden aikana. Vuonna 2006 toimialan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja vuonna 2007 kasvua kertyi jo yli 10 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto parani yli 14 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu kiihtyi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut melko voimakasta ja muutosvauhti on pienimmilläänkin ollut noin 4 prosentin tuntumassa. Kasvu kiihtyi erityisesti vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2006 alun jälkeen. Vuonna 2005 toimialan kasvu oli hieman edellisvuotta hitaampaa mutta Kesällä 2006 rikottiin jo 9 prosentin raja. Vuonna 2007 kasvu oli 8 prosentin luokkaa ja vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä liki 12 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 13.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2008, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/03/plv_2008_03_2008-06-13_kat_001.html