Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä 9,9 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu nopeutui puolisen prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin liikevaihdon lisäys oli 9,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,2 8,4 9,4 9,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5,0 6,5 6,4 7,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7,3 5,4 6,7 6,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,8 11,9 13,1 14,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,0 9,0 10,2 11,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvuvauhti oli yli prosenttiyksikön nopeampaa kuin edellisellä neljänneksellä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvuvauhti tasaantui hieman vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvuvauhti on nopeutunut tasaisesti vuonna 2008. Toisella neljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu oli 7,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu oli majoitustoiminnan alalla hieman reippaampaa, mutta ravitsemistoiminnankin liikevaihto kasvoi hyvin.

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu tasaantui ensimmäisestä neljänneksestä pysyen kuitenkin vuoden 2007 viimeistä neljännestä voimakkaampana. Toimialan liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 6,1 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta muun maaliikenteen toimialalla, jossa kasvua kertyi 11,8 prosenttia vuoden 2007 vastinneljännekseen verrattuna. Toimialan kasvua hillitsi liikevaihdon supistuminen 3,5 prosenttia posti- ja teleliikenteen toimialalla.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu pysyi totuttuun tapaan voimakkaana tuoreimmalla neljänneksellä. Toimialan liikevaihto oli 14,0 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Alatoimialoista työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalveluiden vahva kasvu jatkui. Myös tekninen palvelu ja testaus, muut palvelut liike-elämälle ja tietojenkäsittelypalvelu nopeuttivat voimakkaasti toimialan kasvua.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 11,3 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto parani 14,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Myös henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti kasvun ollessa 12,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2008 toisella neljänneksellä voimakkainta työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, jonka liikevaihto kasvoi 25,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tekninen palvelu, testaus ja analysointi ylsi 19,1 prosentin, tietojenkäsittelypalvelu 16,8 prosentin ja muut palvelut liike-elämälle 16,6 prosentin kasvuun. Palvelualoilla heikointa liikevaihdon kehitys oli posti- ja teleliikenteessä, jossa liikevaihto supistui 3,5 prosenttia viime vuoden vastinneljänneksestä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset vuoden 2007 toisella neljänneksellä

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuodet

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuosina 2004-2005 kasvu vaihteli noin 4-7 prosentin välillä ja vuonna 2006 noin 6-9 prosentin välillä. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti saavutti 10 prosentin rajan, ja tämän jälkeen palvelualojen kasvu on vaihdellut noin 8-10 prosentin välillä. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on 2000-luvulla ollut kaksi: ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto tasaisessa kasvussa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vuonna 2001, jonka jälkeen liikevaihdon kasvu hidastui selvästi vuoden 2002 alussa. Lyhyitä laskujaksoja toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Vuoden 2005 alun jälkeen toimialan kasvu kiihtyi jälleen vuoden 2001 huippukasvun tasolle ja vuoden 2006 loppupuolella liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 8 prosentin rajan. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu on ollut vastin tasasta vuoden 2005 loppupuolelta lähtien ja vaihdellut 5-8 prosentin välillä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kehitys on ollut hyvällä mallilla vuoden 2008 aikana, toisella neljänneksellä kasvua vuodentakaiseen verrattuna kertyi liki 8 prosenttia.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto maltillisessa kasvussa

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvu on ollut voimakkainta 2000-luvun alussa. Kehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä vuoden 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin. Vuoden 2003 loppupuolella kasvuvauhti taas kiihtyi ja tavoitteli 8 prosentin rajaa vuonna 2004. Vuosina 2005-2006 aikana kasvu on pysytellyt pääosin noin 3-5 prosentin tuntumassa.

Vuoden 2007 alkupuolella kasvu voimistui edellisvuosista ja on jatkunut hyvänä vaihdellen noin 5-8 prosentin välillä. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi runsaat 6 prosenttia edellisvuodesta.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu edelleen suotuisaa

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut pitkällä aikavälillä nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti kiihtyi jälleen ja viime vuodet ovat olleet toimialalla suotuisan kasvun aikaa. Kasvu oli vuonna 2006 selvästi voimakkaampaa kuin neljän edeltävän vuoden aikana.

Vuonna 2006 toimialan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja vuonna 2007 kasvua kertyi jo yli 10 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu oli 13 prosenttia ja se petrautui vielä toisella neljänneksellä 14 prosenttiin vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu tasoittunut

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Toimialan liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut melko voimakasta ja muutosvauhti on pienimmilläänkin ollut 4 prosentin tuntumassa. Vuonna 2005 toimialan kasvu oli hieman edellisvuotta hitaampaa mutta kesällä 2006 rikottiin jo 9 prosentin raja.

Vuonna 2007 muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu oli 8 prosentin luokkaa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia ja toisella neljänneksellä noin 11 prosenttia vuoden takaisesta.

 

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2008, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2008, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/06/plv_2008_06_2008-09-15_kat_001.html