Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vuonna 2008

Palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 4,8 prosenttia vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2008 palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu siis hidastui vuodesta 2007, jolloin palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja koko vuoden muutos, % (TOL 2002)

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Koko vuosi
2008**
1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 2007/2008
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,3 8,7 8,1 4,8 7,6
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,5 7,1 5,5 4,5 5,9
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,7 6,6 7,4 1,4 5,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
12,7 10,8 9,9 7,8 10,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
10,4 11,2 8,4 7,6 9,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
**) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2008 vuoteen 2007.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, hidastuen selvästi alkuvuoden kehityksestä. Koko vuonna alan liikevaihto suureni 5,9 prosenttia. Liikevaihto kasvoi majoitustoiminnassa 4,4 prosenttia ja ravitsemistoiminnassa 6,4 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla alkoi näkyä heikkenevän taloustilanteen merkkejä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihdon kasvu hidastui 1,4 prosenttiin. Alatoimialoista liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla muussa maaliikenteessä 2,4 prosenttia ja posti- ja teleliikenteessä 2,2 prosenttia. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen kasvu hiipui 0,2 prosenttiin ja vesiliikenteen 0,5 prosenttiin. Vuonna 2008 kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu vaihteli 10-13 prosentin välillä vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto lisääntyi 7,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Alatoimialoista voimistui viimeisellä neljänneksellä eniten etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, jonka liikevaihto lisääntyi 13,4 prosenttia. Teknisen palvelun liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia ja tietojenkäsittelypalvelun 10,0 prosenttia. Työnvälityksen ja henkilöstönhankinnan liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuotta kohti ollen loka-joulukuussa 5,1 prosenttia vuodentakaista suurempi. Tutkimuksen ja kehittämisen liikevaihdon kasvu hiipui vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,7 prosenttiin ja mainospalveluiden liikevaihto oli 4,0 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Muiden alatoimialojen kasvu noudatti toimialan keskimääräistä kehitystä.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihtoon kertyi loka-joulukuussa kasvua viime vuodesta 7,6 prosenttia, koko vuoden kasvun yltäessä 9,3 prosenttiin. Kasvun tasoittumisesta huolimatta alatoimialoista kasvoi vahvimmin ympäristönhuolto, jonka liikevaihdon lisäys oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 12,5 prosenttia. Henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 8,1 prosenttia ja virkistys- kulttuuri- ja urheilutoiminnan liikevaihto 6,6 prosenttia edellisvuodesta. Järjestötoiminnan liikevaihto kääntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaan prosentin laskuun.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualoista vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kasvoivat voimakkaimmin etsivä- vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, joiden liikevaihto lisääntyi 13,4 prosenttia vuodentakaisesta. Pitkään listan kärkisijoilla pysytelleen työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan liikevaihto jäi tarkastelujaksolla 5,1 prosenttiin. Yli kymmenen prosentin kasvuun ylsivät alatoimialoista myös ympäristönhuolto ja tekninen palvelu, testaus ja analysointi sekä tietojenkäsittelypalvelu. Heikointa liikevaihdon kehitys oli mainospalveluissa, joka supistui 4,0 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset viimeisellä neljänneksellä 2008 (TOL 2002)

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu tasaantui viiden vuoden ripeän kasvun jälkeen

Palvelualojen liikevaihdossa oli hitaamman kasvun vaihe keväällä 2003, jolloin kasvu hidastui yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta kaikilla palvelutoimialoilla. Vuoden 2003 puolen välin jälkeen palvelualojen neljännesvuosimuutos on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2004 kasvu vaihteli 4-6 prosentin välillä, vuonna 2005 noin 5-7 ja vuonna 2006 noin 6-9 prosentin välillä. Vuonna 2007 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon kasvu rikkoi 10 prosentin rajan vaihdellen koko vuonna 8-10 prosentin välillä. Vuonna 2008 palvelualojen liikevaihdon kasvu tasaantui vuoden loppua kohden vaihdellen vajaasta viidestä prosentista vajaaseen kymmeneen prosenttiin. Vuonna 2008 palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vuodesta 2007. Lähes 60 prosenttia palvelualojen yrityksistä kasvoi vuoden 2008 aikana, näistä reilut 40 prosenttia ylsi yli 15 prosentin kasvuun. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät edellisen vuoden tapaan etenkin pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon vahva kasvu tasaantui kesällä 2008

Vuoden 2001 voimakkaan kasvun jälkeen vuodet 2002-2004 olivat hotelli- ja ravitsemistoiminnassa maltillisen kehityksen aikaa liikevaihdon kasvun vaihdellessa 0-4 prosentin välillä. Vuonna 2005 toimialan kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden liikevaihdon lisäyksen ollessa voimakkaimmillaan yli 7 prosenttia. Suotuisa kehitys jatkui myös vuoden 2006 aikana kasvun yltäessä loppuvuodesta yli 8 prosenttiin. Vuonna 2007 kasvu vaihteli 5-8 prosentin välillä. Vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihdon neljännesvuosimuutos oli noin 6-8 prosenttia, mutta kasvu tasaantui kahdella viimeisellä neljänneksellä, jolloin kasvu vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Vuonna 2008 ovat kasvuun vaikuttaneet erityisesti pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys suotuisaa vuoden 2008 loppupuolelle asti

Voimakkaimmin kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto suureni vuonna 2000, jonka alussa kasvu ylsi liki 14 prosenttiin. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kehitys on ollut tasaisempaa. Kasvu hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon lisäys jäi pienimmillään vajaaseen prosenttiin. Vuosina 2004-2006 kasvu vaihteli noin 3-7 prosentin välillä. Toimialan kasvu kiihtyi vuonna 2007 kasvun vaihdellessa noin 5-8 prosentin välillä. Suotuisa kehitys jatkui vielä vuoden 2008 loppupuolelle asti, mutta viimeisellä neljänneksellä se tasaantui kasvun ollessa vain reilun prosentin edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet eniten pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset, mutta suurten, yli 250 henkeä työllistä vien yritysten vaikutus kasvoi selvästi vuoden 2008 puolen välin jälkeen.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden kasvu tasaantui hieman vuoden 2008 lopulla

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi tasaantui huippuvuosien jälkeen vuonna 2002. Tämän jälkeen kehitys oli maltillisempaa mutta nousujohteista vuoden 2003 puolivälistä lähtien. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä toimialan kasvuvauhti oli jälleen yli 10 prosentin luokkaa. Seuraavina vuosina liikevaihdon kasvu kiihtyi edelleen: vuonna 2006 se vaihteli noin 9-10 prosentin välillä ja vuonna 2007 noin 10-14 prosentin välillä.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu on vuonna 2008 vaihdellut 8-13 prosentin välillä. Kasvuvauhti on tasaantunut vuoden loppua kohden mentäessä. Toimialan liikevaihdon kasvuun ovat vuonna 2008 vaikuttaneet kaiken kokoiset yritykset, mutta suurin vaikutus on ollut pienillä, alle 50 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto pysyi kasvussa vuonna 2008

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien ja ajoittain kasvu on ollut varsin voimakasta. Toimialan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuosien 2004 ja 2005 taitteessa sekä vuoden 2006 puolivälissä, jolloin kasvuvauhti ylitti 9 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Suotuisa kehitys jatkui vuonna 2007 liikevaihdon kasvun vaihdellessa noin 8-9 prosentin välillä. Liikevaihdon kasvu kiihtyi edelleen vuonna 2008, jolloin toisella neljänneksellä ylitettiin jo 11 prosentin kasvuraja. Vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä kasvu on tasaantunut alkuvuodesta, mutta oli yhä yhtä voimakasta kuin vuonna 2007.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden kasvuun ovat vuonna 2008 vaikuttaneet erityisesti pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset, mutta suurten, yli 250 henkeä työllistävien yritysten vaikutus liikevaihdon kehitykseen on kavanut.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2002)

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2008, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2008, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2008/12/plv_2008_12_2009-03-13_kat_001.html