Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto väheni 4,0 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 4,0 prosenttia pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihto kääntyi laskuun vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden 2008 loka-joulukuussa palvelualojen liikevaihto kasvoi vielä 4,6 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, % (TOL 2008)

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 1-3/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,4 8,0 4,6 -4,0
- Kuljetus ja varastointi 9,2 8,8 1,9 -11,7
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 6,5 5,3 4,1 -0,8
- Informaatio ja viestintä 5,8 4,6 4,4 0,3
- Kiinteistöalan toiminta 8,4 7,1 6,5 5,8
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9,9 7,1 6,8 -1,6
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14,4 12,9 5,7 -1,6
- Taiteet, viihde ja virkistys 9,5 5,1 8,5 4,6
- Muu palvelutoiminta 8,9 7,5 5,6 1,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihto pieneni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Myös majoituksen ja ravitsemuksen, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli laskusuunnassa. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa eniten kiinteistöalan toiminnassa sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä. Näidenkin toimialojen kasvu hidastui kolmen edelliseen neljännekseen kasvuun verrattuna.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11,7 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista eniten väheni varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto, joka oli peräti 16,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vesiliikenteen liikevaihto oli 11,9 prosenttia pienempi ja maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto 7,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 tammi-maaliskuussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttia. Majoituspalveluiden liikevaihto väheni 5,7 prosenttia vuodentakaisesta, kun taas ravitsemistoiminnan toimialoilla liikevaihto kasvoi vielä 1,5 prosenttia vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä.

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihdon kasvu tasaantui tammi-maaliskuussa ollen 0,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista liikevaihtoaan kasvatti eniten tietopalvelutoiminta, jonka liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten väheni kustannustoiminnan liikevaihto, joka oli tammi-maaliskuussa 8,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistöalan toiminnan liikevaihto ylsi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosentin kasvuun edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan kasvu tasaantui jonkin verran vuoden 2008 kasvuun verrattuna.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto väheni tammi-maaliskuussa ollen 1,6 prosenttia vuodentakaista pienempi. Tarkastelujaksolla alatoimialoista kasvoivat arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, jonka liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja lakiasiain ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi, jonka liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen liikevaihto väheni tammi- maaliskuussa 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 1,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 tammi-maaliskuussa. Alatoimialoista parhaassa kasvussa olivat turvallisuus- vartiointi ja etsiväpalvelut, joiden liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia, sekä kiinteistön- ja maisemanhoito, jonka liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia vuodentakaisesta. Työllistämistoiminnan liikevaihto väheni 10,0 prosenttia ja matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien sekä muiden varauspalveluiden liikevaihto 6,7 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen kasvuvauhti tasaantui vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä mutta liikevaihto oli tarkastelujaksolla kuitenkin 4,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu tasaantui selvästi vuoden 2008 kasvuun verrattuna. Alatoimialoista järjestöjen toiminnan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia sekä liike-elämän hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihto väheni 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä voimakkainta turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluissa, joiden liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tietopalvelutoiminnan liikevaihto ylsi 7,2 prosentin kasvuun. Heikointa liikevaihdon kehitys oli mainostoiminnassa ja markkinatutkimuksessa, jossa liikevaihto supistui 20,0 prosenttia sekä varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa, jossa liikevaihto supistui 16,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa (TOL 2008)

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto kääntyi laskuun usean vuoden kasvun jälkeen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoden 2008 alkupuolelle saakka. Vuosina 2005-2006 kasvu vaihteli runsaasta 6 vajaaseen 9 prosenttiin ja vuonna 2007 runsaasta 6 vajaaseen 10 prosenttiin. Koko vuoden 2007 kasvuvauhti oli 9 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 alkupuolella palveluiden liikevaihto kehittyi vielä suotuisesti ja silloin yllettiin jo 10 prosentin kasvuun. Taloustilanteen heikkeneminen alkoi näkyä palveluiden liikevaihdossa syksyllä 2008, jolloin kasvu alkoi tasaantua. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksellä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni 4 prosenttia vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2009 alussa

Painoarvoltaan palvelualojen suurin toimiala, kuljetus ja varastointi kasvatti liikevaihtoaan tasaisesti vuosina 2005-2008. Vuoden 2005 kasvu oli noin 6 prosenttia ja vaihteli 4-8 prosentin välillä. Vuonna 2006 kasvu oli 7 prosentin luokkaa ja ylsi ajoittain 10 prosentin tuntumaan. Vuonna 2007 kasvu kiihtyi jo 8 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta se hidastui jo loka-marraskuussa. Koko vuoden kasvu oli runsaat 7 prosenttia, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu oli tasaantunut vajaaseen 2 prosenttiin. Vuoden 2009 alussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kääntyi laskuun ja oli ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Kuljetuksen ja varastoinnin kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihdossa käänne vuoden 2009 alussa

Majoituksessa ja ravitsemistoiminnassa vuodet 2005-2007 olivat suotuisan kehityksen aikaa. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuonna 2005 ja kasvu vaihteli tuolloin runsasta 4 runsaaseen 7 prosenttiin. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui ja ylsi vuositasolla reiluun 8 prosenttiin, loppuvuodesta saavutettiin jo yli 9 prosentin kasvu. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli noin 6-9 prosentin välillä ja koko vuonna kasvu oli lähes 7 prosenttia. Vuoden 2008 puolivälin paikkeilla majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu alkoi tasaantua ja koko vuoden kasvu oli 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja oli tuolloin vajaan prosentin pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona.

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Informaation ja viestinnän toimialojen kasvu vaihtelevaa

Vuonna 2005 informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihdon kasvu vaihteli 0-5 prosentin välillä ollen koko vuonna runsaat 2 prosenttia. Vuonna 2006 kasvu vaihteli 1-4 prosentin välillä ollen vuositasolla noin 3 prosenttia. Vuonna 2007 informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu nopeutui huomattavasti. Vuoden puolenvälin jälkeen toimialalla saavutettiin jo yli 8 prosentin kasvu. Koko vuonna 2007 kasvua kertyi yli 6 prosenttia. Vuoden 2008 aikana kasvu tasaantui hieman ja vaihteli noin 3-7 prosentin välillä. Koko vuonna liikevaihtoon kertyi kasvua 5 prosenttia. Vuoden 2009 alkupuolella informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu tasaantui edelleen, mutta käännettä laskuun ei tapahtunut. Vuoden 2009 tammi- maaliskuussa toimialan liikevaihto oli suunnilleen saman suuruinen kuin vuotta aiemmin.

 

Informaation ja viestinnän kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kiinteistöalan kehitys suotuisaa viime vuosina

Kiinteistöalan toiminnassa liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut melko voimakasta ja kasvuvauhti pienimmilläänkin noin 4 prosentin tuntumassa. Kasvu kiihtyi erityisesti vuodenvaihteessa 2007-2008. Vuonna 2005 toimialan kasvu vaihteli noin 4-10 prosentin välillä ja oli vuositasolla 6 prosenttia. Vuonna 2007 oli kiinteistöalalla varsinainen huippuvuosi, liikevaihdon kasvu ylsi loppuvuodesta yli 12 prosenttiin ja oli koko vuonnakin komeat 11 prosenttia. Loppuvuodesta 2008 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui ja palasi vuoden 2006 tasolle ollen koko vuonna noin 8 prosenttia. Vuoden 2009 alussa kiinteistöalan liikevaihto jatkoi kasvua ollen ensimmäisellä neljänneksellä noin 6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona.

Kiinteistöalan toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kasvu tasaantui vuoden 2007 jälkeen

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2005 lähes 12 prosenttia ja saavutti loppuvuodesta jo yli 15 prosentin kasvun. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui 9 prosenttiin ja vaihteli 8-13 prosentin välillä. Kasvu kiihtyi huomattavasti vuonna 2007 ja vuoden puolenvälin jälkeen liikevaihto saavutti jo yli 16 prosentin kasvulukemat. Koko vuonna 2007 kasvu oli runsaat 14 prosenttia edellisvuodesta. 2008 toimialan liikevaihto kasvoi 8 prosentti edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alussa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kääntyi monien muiden palvelutoimialojen tapaan laskuun. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto oli vajaat 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu neljännesvuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta kasvussa vuoden 2008 lopulle asti

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi tasaisesti vuosina 2005-2006, jolloin kasvu oli 10-11 prosentin luokkaa. Vuonna 2007 toimialan kasvuvauhti kiihtyi ja liikevaihto kasvoi lähes 14 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2008 alkupuolella hallinto ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi yli 16 prosentin vauhtia. Kasvu tasaantui vuoden loppua kohti ja oli viimeisellä neljänneksellä 6 prosentin luokkaa. Alkuvuodesta 2009 toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja oli tammi-maaliskuussa vajaat 2 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kehitys suotuisaa

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2005 alussa yli 11 prosentin vauhtia. Kasvu tasaantui vuoden loppua kohti ja loppusyksystä käväistiin jo vaatimattomissa 1 prosentin kasvulukemissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto oli kuitenkin reilut 4 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuoden 2006 aikana toimialan liikevaihto kasvoi varsin tasaisesti ja kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi runsaat 6 prosenttia. Vuonna 2007 toimialan liikevaihdon kasvu vaihteli runsaasta 3 vajaaseen 8 prosenttiin ja koko vuonna kasvua kertyi hieman yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 taiteiden, viihteen ja virkistyksen kasvu kiihtyi ja liikevaihto oli vajaat 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007. Vuoden 2009 alkupuolella toimialan kasvu on pysytellyt tyypillisissä lukemissaan, ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vajaat 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Muun palvelutoiminnan liikevaihto tasaantui loppuvuodesta 2008

Muun palvelutoiminnan kasvu nopeutui vuosina 2005-2007. Vuonna 2005 kasvua kertyi lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2006 kesällä päästiin jo yli 10 prosentin kasvuun ja koko vuonna liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodesta 2005. Toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui edelleen vuonna 2007 ja kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 11 prosenttia. Vuonna 2008 muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi vielä runsaat 7 prosenttia edellisvuodesta, mutta vuoden 2009 alussa kasvu tasaantui. Toimialan liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä vain runsaan prosentin suurempi kuin vuoden 2008 tammiä-maaliskuussa.

Muun palvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2009, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. maaliskuu 2009, Palvelualojen liikevaihto väheni 4,0 prosenttia tammi-maaliskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/03/plv_2009_03_2009-06-15_kat_001.html