Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Palvelualojen liikevaihto supistui 7,2 prosenttia vuonna 2009

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 7,3 prosenttia pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon supistuminen alkoi vuodenvaihteessa 2008-2009, jonka jälkeen kehitys on ollut laskusuuntaista. Vuonna 2009 palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 7,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % 1)
I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Koko vuosi 2009 2)
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) -3,8 -8,2 -9,3 -7,3 -7,2
- Kuljetus ja varastointi -12,5 -17,8 -18,4 -13,3 -15,6
- Majoitus ja ravitsemistoiminta -2,8 -4,2 -4,4 -4,9 -4,1
- Informaatio ja viestintä -1,7 -4,7 -5,4 -5,1 -4,3
- Kiinteistöalan toiminta 5,9 3,6 2,9 2,2 3,6
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -3,3 -9,0 -11,1 -9,8 -8,4
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta -2,4 -4,3 -5,4 -5,2 -4,3
- Taiteet, viihde ja virkistys 4,2 3,0 3,5 5,8 4,2
- Muu palvelutoiminta 0,6 1,7 -0,7 2,3 1,0
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.
2) Vuosimuutos vertaa koko vuotta 2009 vuoteen 2008.

Liikevaihto laski tarkastelujakson aikana muiden neljännesten tapaan eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla ja toiseksi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Laskusuunnassa oli myös informaation ja viestinnän, majoituksen ja ravitsemuksen sekä hallinnon ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto. Parhaaseen kasvuun vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ylsi taiteiden, viihteen ja virkistyksen liikevaihto, kasvusuunnassa olivat myös kiinteistöalan toiminnan sekä muun palvelutoiminnan liikevaihdot.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritysten liikevaihto supistui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 13,3 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista vähenivät eniten vesiliikenteen liikevaihto, joka oli 19,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin sekä varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto, joka sekin supistui 19,0 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto väheni 7,1 prosenttia vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto väheni tarkastelujaksolla 4,9 prosenttia. Liikevaihto oli majoituspalveluissa 11,6 prosenttia ja ravitsemistoiminnassa 2,4 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto jatkoi laskua viimeisellä neljänneksellä ollen 5,1 prosenttia alhaisempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2008. Alatoimialoista kasvussa olivat kuitenkin tietopalvelutoiminta, jonka liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia sekä radio- ja televisiotoiminta, jonka liikevaihto lisääntyi 1,0 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Eniten supistui televiestinnän liikevaihto, joka oli tarkastelujaksolla 8,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tarkastelujaksolla supistuivat myös elokuva-, video ja televisio-ohjelmatuotannon, äänitteiden ja musiikin kustantamisen toimialojen liikevaihto 7,8 prosenttia ja kustannustoiminnan liikevaihto 6,1 prosenttia vuotta aiemmasta

Kiinteistöalan toiminnan liikevaihto on pysytteli kasvusuunnassa koko vuoden 2009. Kasvu tosin tasaantui vuoden loppua kohti mentäessä, mutta viimeiselläkin neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto väheni tarkastelujaksolla 9,8 prosenttia vuodentakaisesta. Alatoimialoista supistui eniten arkkitehti- ja insinööripalveluiden; teknisen testauksen ja analysoinnin liikevaihto, joka laski 16,7 prosenttia edellisvuodesta. Mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen liikevaihto supistui 19,7 prosenttia sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen 4,7 prosenttia vuodentakaisesta. Muiden erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto supistui 3,1 prosenttia ja lakiasiain ja laskentatoimen palveluiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialojen liikevaihto 3,0 prosenttia vuoden 2008 loka-joulukuusta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto supistui tarkastelujaksolla 5,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista parhaassa kasvussa olivat kolmen edellisen neljänneksen tapaan turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut, joiden liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialan liikevaihto pysyi edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolla. Huomattavimmin laski työllistämistoiminnan liikevaihto, joka väheni 18,2 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Tarkastelujaksolla matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien sekä muiden varauspalveluiden toimialojen liikevaihto väheni 8,4 prosenttia ja vuokraus- ja leasingtoiminnan liikevaihto 4,1 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Vastaavaan aikaan liike-elämän hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto supistui 3,1 prosenttia.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla liikevaihdon kehitys oli loppuvuodesta alkuvuottakin suotuisampaa. Liikevaihtoa kertyi loka-joulukuussa 5,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Muun palvelutoiminnan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 2,3 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Alatoimialoista muiden henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja Järjestöjen toiminnan liikevaihto 5,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihto väheni 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä kehitys oli yhä suotuisaa turvallisuus, vartiointi-, ja etsiväpalveluissa, joiden liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteistöalan toiminnan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia. Yli 3 prosentin kasvuun ylsivät muiden henkilökohtaisten palveluiden, tietopalvelutoiminnan sekä järjestöjen toiminnan toimialat. Yli 15 prosenttia supistuivat tarkastelujaksolla vesiliikenteen, varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan, työllistämistoiminnan sekä arkkitehti- ja insinööripalveluiden; teknisen testauksen ja analysoinnin toimialojen liikevaihdot.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa (TOL 2008)

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto laskusuunnassa vuoden 2009 alkupuolelta lähtien

Palvelualojen liikevaihdon trendi oli kasvusuuntainen vuodenvaihteeseen 2008-2009 saakka. Tämän jälkeen yleisen taloustilanteen heikkeneminen alkoi näkyä myös palvelualoilla ja trendissä tapahtui tasonlasku. Palvelualojen liikevaihto väheni vuoden 2009 kaikilla neljänneksillä edellisvuoteen verrattuna. Rajuinta lasku oli vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta viimeiselle neljännekselle tultaessa näyttää siltä, että liikevaihdon laskuvauhti olisi hieman hidastunut. Edeltävät vuodet olivatkin palvelualoilla todella suotuisan kasvun aikaa. Vuosina 2005-2006 kasvu vaihteli noin 6-9 prosentin välillä. Huippuvuonna 2007 yllettiin jopa 7 -10 prosentin kasvulukuihin. Suurimman osan vuotta 2008 palveluiden liikevaihto kehittyi vielä suotuisasti ja kasvua vuodesta 2007 kertyi 7 prosenttia. Syksyllä 2008 liikevaihdon kasvu tasaantui ja vuoden vaihteen jälkeen palvelualojen liikevaihto kääntyi laskuun. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto väheni yli 7 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto palvelualojen suurin putoaja vuonna 2009

Painoarvoltaan palvelualojen suurimman toimialan, kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kehittyi hyvin vuosien 2005-2008 aikana. Vuonna 2006 kasvu oli 7 prosentin luokkaa ja ylsi ajoittain 10 prosentin tuntumaan. Vuonna 2007 kasvu kiihtyi jo 8 prosenttiin. Toimialan liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti vielä vuoden 2008 alkupuolella, jolloin liikevaihto lisääntyi jopa 11 prosentin lukemissa. Kehitys jatkui hyvänä vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle saakka, mutta loka-marraskuussa liikevaihdon kasvu hidastui selvästi. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kasvu oli tasaantunut runsaaseen 1 prosenttiin ja koko vuoden kasvu oli jälleen vuoden 2006 tasolla, runsaat 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alussa alkanut kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon lasku syventyi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihdon ollessa ajoittain jopa 19 prosenttia edellisvuotta pienempi. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli noin 13 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Kuljetuksen ja varastoinnin kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys heikkoa vuonna 2009

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 alusta aina vuoden 2009 alkuun saakka, jolloin liikevaihto kääntyi laskuun monien muiden palvelutoimialojen tapaan. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu ylsi vuositasolla jo reiluun 8 prosenttiin ja loppuvuodesta saavutettiin lähes 9 prosentin kasvulukemat. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli noin 6-8 prosentin välillä ja koko vuonna kasvu oli lähes 7 prosenttia. Vuoden 2008 puolivälin paikkeilla majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu alkoi tasaantua ja koko vuoden kasvu oli 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli lähes 5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto supistui vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Vuonna 2005 informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto kasvoi runsaat 2 prosenttia edellisvuodesta ja vuonna 2006 kasvu reipastui lähes 3 prosenttiin. Vuoden 2007 aikana toimialan liikevaihto kasvoi todella ripeästi, vuositasolla lisäystä kertyi runsaat 6 prosenttia. Vuonna 2008 liikevaihdon kasvu tasaantui jonkin verran ollen 5 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Informaation ja viestinnän liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lopulla ja lasku syveni viimeisen neljänneksen alkupuolelle saakka. Loka-joulukuussa toimialan liikevaihto väheni lähes 5 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta.

Informaation ja viestinnän kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kiinteistöalan liikevaihto yhä noususuuntainen

Kiinteistöalan toiminnan liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut suotuisaa ja kasvuvauhti oli alimmillaankin 4 prosentin tuntumassa. Vuodenvaihteessa 2007-2008 toimialan liikevaihdon kasvu oli peräti 12 prosentin luokkaa. Vuosi 2007 oli kiinteistöalan varsinainen huippukausi liikevaihdon lisääntyessä peräti 11 prosenttia edellisvuodesta. Loppuvuodesta 2008 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui ja palasi vuoden 2006 tasolle ollen koko vuonna noin 8 prosenttia. Vuoden 2009 aikana kasvu on tasaantunut, mutta liikevaihto ei ole missään vaiheessa kääntynyt laskuun. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä kiinteistöalan toiminnan liikevaihto kasvoi runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kiinteistöalan toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kehittynyt hyvin vuoden 2009 alkuun asti

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon trendi on viime vuosina ollut kasvusuuntainen. Kuten palvelualoilla yleisemminkin, toimialan kiihkein kasvuvuosi oli 2007, jolloin liikevaihto lisääntyi runsaat 14 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Vuonna 2008 liikevaihto kasvoi vielä 8 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 alussa myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kääntyi laskuun, joka syveni vuoden loppua kohti mentäessä. Tarkastelujaksolla toimialan liikevaihto väheni lähes 10 prosenttia vuodentakaisesta.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu neljännesvuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta parhaassa kasvussa vuoden 2008 alkupuolella

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti vuoden 2008 kevääseen asti. Vuosina 2005-2006 kasvu oli tasaista, noin 10-11 prosentin luokkaa. Vuonna 2007 toimialan kasvuvauhti kiihtyi ja liikevaihto kasvoi lähes 14 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuodesta 2008 liikevaihdon kasvussa tapahtui reipas kiihtyminen ja ensimmäisen neljänneksen kasvu ylsi jo lähes 17 prosenttiin, mutta kasvu tasaantui vuoden loppua kohti ollen viimeisellä neljänneksellä 6 prosentin luokkaa. Alkuvuodesta 2009 toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 5 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kehitys viime vuosina suotuisaa

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen trendi on viime vuosina ollut tasaisessa kasvussa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 vajaat 6 prosenttia ja vuonna 2006 runsaat 6 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli runsaasta 3 vajaaseen 8 prosenttiin ja koko vuonna kasvua kertyi hieman yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Erityisen suotuisa taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoille oli vuosi 2008, jolloin kasvu nopeutui liikevaihto lisääntyi lähes 8 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 alkupuolen jälkeen toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui, mutta tällainen vaihtelu vaikuttaa muutaman viime vuoden kehitystä tarkastellessa normaalilta. Tarkastelujaksolla toimialan liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kasvu vaatimatonta vuonna 2009

Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui vuodesta 2005 vuoteen 2007, jolloin liikevaihto lisääntyi edellisvuoteen verrattuna peräti 11 prosenttia. Vielä seuraavanakin vuonna muun palvelutoiminnan kehitys oli suotuisaa, ja kasvua vuoteen 2007 verrattuna kertyi runsaat 7 prosenttia. Vuoden 2009 alussa kasvu tasaantui vaihdellen tammi-kesäkuussa vajaasta 1 prosentista 3 prosenttiin ja vuoden loppupuoliskolla liikevaihto käväisi jo laskusuunnassa. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Muun palvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen päättyy

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen lopetetaan. Toimialakatsauksia kehitetään edelleen ja ne tarjoavat lisätietoa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden suhdanteista. Seuraavat toimialakatsaukset julkaistaan 26.3 ja ne löytyvät Tilastokeskuksen Artikkelit-sivulta. Ensimmäinen uudistunut toimialakatsaus ilmestyy 24.6.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2009, Palvelualojen liikevaihto supistui 7,2 prosenttia vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/12/plv_2009_12_2010-03-15_kat_001.html