Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta kirittivät palvelualoja vuonna 2016

Palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhteensä 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Ylipäätään alan liikevaihto on ollut hyvällä kasvu-uralla aina vuodesta 2010 alkaen lukuun ottamatta vuoden 2013 notkahdusta, jolloin nousu jäi 0,8 prosenttiin.

Palvelualojen viime vuoden kasvusta runsaat kaksi kolmasosaa tuli pieniltä ja keskisuurilta, alle 250 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Yli puolet palvelualojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2016. Noin 36 prosentilla yrityksistä liikevaihto kohosi yli 15 prosentin vuosivauhtia.

Toimialoista voimakkaimpaan kehitykseen ylsivät hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Molemmat toimialat kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2016 ripeästi, saavuttaen noin 8-9 prosentin kasvun edellisvuodesta.

Toissa vuonna palveluiden liikevaihdon kärkeä yli kuuden prosentin kasvullaan pitänyt informaatio ja viestintä saavutti vuonna 2016 vajaan kahden prosentin kasvun.

Päätoimialoista liikevaihdoltaan suurimman eli kuljetuksen ja varastoinnin toimialan viimeiset kolme vuotta jatkunut liikevaihdon lasku pysähtyi viime vuonna. Vuoden 2016 aikana alan yhteenlaskettu liikevaihto nousi 0,3 prosenttia.

Kuvio 1. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos

Kuvio 1. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos

Palvelualat kehittyivät eri tahtiin

Liikevaihdon kehitys on eriytynyt selkeästi palvelualojen sisällä. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta lähtivät nousuun jo vuoden 2014 alkupuolella. Tämän jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti on vuosittain liki tuplaantunut kummallakin palvelualojen päätoimialalla.

Sitä vastoin informaation ja viestinnän toimialan kasvu hidastui jyrkästi vuoden 2015 jälkimmäisellä puolivuotiskaudella saavuttaen pohjakosketuksen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kuljetuksen ja varastoinnin toimiala on lievästä positiivisesta vireestä huolimatta hidastanut palvelualojen liikevaihdon viimeaikaista kokonaiskasvua.

Kuvio 2. Liikevaihdon neljännesvuosikehitys palvelualoilla

Kuvio 2. Liikevaihdon neljännesvuosikehitys palvelualoilla

Liikevaihdon kasvu nopeinta työllistämistoiminnassa sekä turvallisuusalalla

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2016 ripeästi ollen 8,8 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia vuodesta 2014. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan alatoimialasta voimakkaimman 17,0 prosentin kasvun vuonna 2016 toi työllistämistoiminta. Myös vuonna 2015 työllistämistoiminta oli toimialan vahvin kasvaja. Kasvua oli tuolloin 8,6 prosenttia. Alalla viisi vuotta ja kauemmin toimineet yritykset vauhdittivat kasvuaan vuonna 2016, kun vuonna 2015 nuorempien eli alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto oli kasvanut muita nopeammin. Työllistämistoimintaan viime vuonna eniten kasvua toivat 50-249 henkeä työllistävät yritykset.

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut ylsivät vuonna 2016 hyvään 14,8 prosentin kasvuun. Edellisvuonna alan liikevaihdon kasvu ylsi 6,5 prosenttiin. Turvallisuusalalle kasvua toivat lähes yksinomaan vähintään viisi vuotta toimineet yritykset. Näiden yritysten liikevaihdon kasvu oli 10-16 prosentin välillä neljännesvuosikehitystä tarkasteltaessa. Reilut 80 prosenttia toimialan yrityksistä on kooltaan alle kymmenen henkeä työllistäviä.

Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan liikevaihdon vuoden 2015 lasku (-3,7 %) kääntyi vuonna 2016 positiiviseksi (+1,7 %).

Kuvio 3. Liikevaihdon vuosimuutokset hallinto- ja tukipalveluissa

Kuvio 3. Liikevaihdon vuosimuutokset hallinto- ja tukipalveluissa

Vakaata kasvua ammatillisen ja tieteellisen toiminnan toimialoilla

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta kasvoi 7,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2015 kasvua oli 4,8 prosenttia vuodentakaisesta. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kaikki alatoimialat saavuttivat vuonna 2016 alimmillaankin lähes kuuden prosentin kasvun.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialoista voimakkaimmin kehittyi muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle. Toimialan liikevaihdon kasvu kaksinkertaistui toissavuodesta ollen viime vuonna 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Eniten alan kehitystä ohjasivat pienet alle 10 henkilöä työllistävät yritykset, joita on noin 90 prosenttia kaikista alan yrityksistä.

Arkkitehti- ja insinööripalvelut kasvoivat yli yhdeksän prosenttia vuonna 2016. Arkkitehti- ja insinööripalveluissa vähintään 250 henkeä työllistävät yritykset nostivat eniten liikevaihtoaan. Näiden yritysten kasvu oli noin 11 prosentin luokkaa. Alalla alle viisi vuotta toimineet yritykset kasvattivat liikevaihtoaan hiukan maltillisemmin kuin viisi vuotta ja tätä kauemmin toimineet yritykset.

Mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen toimialan kehitys piristyi vuonna 2016, liikevaihdon ollessa 5,7 prosenttia edellisvuotta suurempi. Toissa vuonna alan kasvu jäi 1,1 prosenttiin. Toimialan yrityksistä eniten liikevaihtoa kasvattivat isommat (50-249 työllistävät) yritykset. Näiden yritysten liikevaihto nousi vuonna 2016 keskimäärin 10 prosenttia.

Kuvio 4. Liikevaihdon vuosimuutokset ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa

Kuvio 4. Liikevaihdon vuosimuutokset ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa

Maaliikenteessä piristymisen merkkejä

Vuoden 2016 aikana maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto piristyi (+2 %). Myös varastointia ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuonna. Maa- ja rautatieliikenteessä liikevaihtoa kasvattivat alle 250 henkeä työllistävät yritykset. Näitä suuremmat yritykset hidastivat kasvua. Sitä vastoin varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa kasvu on ollut etenkin isoimpien eli yli 250 henkeä työllistävien yritysten varassa.

Vesiliikenne sen sijaan sukelsi 5,6 prosenttia miinukselle vuonna 2016. Edellisvuonna vesiliikenne oli yltänyt hyvään 6 prosentin kasvuun. Vesiliikenteessä kaiken kokoiset yritykset menettivät liikevaihtoaan. Eniten liikevaihdon lasku rokotti alle 250 henkeä työllistäviä vesiliikenteen yrityksiä.

Kuvio 5. Liikevaihdon vuosimuutokset kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla

Kuvio 5. Liikevaihdon vuosimuutokset kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla

Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihdon kasvusta huolimatta maaliikenteen hinnat olivat samaan aikaan 2,1 prosentin laskussa. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan kuorma-autoliikenteessä kuljetetun tavaran määrä laski, mutta kuljetussuorite sitä vastoin oli kasvussa.

Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kuljetussuorite kasvoi 10,8 prosenttia, kun taas kuljetetun tavaran määrä väheni 6,0 prosenttia. Kuljetussuoritteella kuvataan kuljetustyön määrää ja sen tilastoyksikkönä käytetty tonnikilometri muodostetaan kuljetetun tavaramäärän ja kuljetusmatkan pituuden tulona.

Kuvio 6. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Kuvio 6. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2015

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto toi vuonna 2015 palvelualoille 26 prosentin siivun palvelualojen päätoimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Informaation ja viestinnän osuus palvelualojen kokonaisliikevaihdosta vastaavasti oli 22 prosenttia. Palvelualoille kovinta kasvua vuonna 2016 tuoneet ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut hallitsivat vuonna 2015 yhteensä 28 prosentin osuutta palvelualojen kokonaisliikevaihdosta.

Kuvio 7. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2015

Kuvio 7. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2015

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2016, Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta kirittivät palvelualoja vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2016/12/plv_2016_12_2017-03-14_kat_001_fi.html