Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuljetusala varmisti palvelualojen hyvän kasvun vuonna 2017

Palvelualojen liikevaihto kasvoi vuonna 2017 yhteensä kuusi prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto on kasvanut tasaisen vahvasti vuodesta 2014 alkaen.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan liikevaihto piristyi palvelualoista eniten vuonna 2017. Toimialan kasvu ylsi 6,3 prosenttiin vuotta aikaisemmasta, kun vielä toissa vuonna alan liikevaihto kasvoi vain 0,3 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimiala on liikevaihdolla mitattuna palvelualojen suurin.

Palvelualoilla vuoden 2014 toiselta neljännekseltä lähtien liikevaihdon kehityksen kärkeä pitäneet hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta jatkoivat hyvää kasvuaan vuonna 2017. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto nousi 8,7 prosenttia vuodentakaisesta, jolloin kasvu oli yltänyt 8,6 prosenttiin. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kasvu jäi 7,3 prosenttiin, kun se vuotta aikaisemmin oli ollut 7,6 prosenttia.

Myös majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi suotuisasti viime vuonna. Etenkin majoitustoiminta kehittyi vahvasti, toimialan liikevaihdon kohotessa 9,6 prosenttia vuoden aikana. Ravitsemistoiminnan kasvu ylsi sekin 5,6 prosentin kasvuun.

Informaation ja viestinnän toimiala saavutti hyvän 5,3 prosentin kasvun. Vuonna 2016 kasvu jäi 1,7 prosenttiin vuodentakaisesta.

Kuvio 1. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos

Kuvio 1. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos

Kasvu tarttunut kaikkiin palvelualoihin

Liikevaihdon kehitys lähentyi palvelualojen välillä vuonna 2017 lukuun ottamatta informaation ja viestinnän toimialaa, jossa kehitys kääntyi vuoden kolmannella neljänneksellä laskuun. Myös vuodesta 2013 alavireisenä pysytellyt kuljetuksen ja varastoinnin toimiala saavutti muiden toimialojen kehitystä vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta lähti vahvaan nousuun vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on siitä lähtien ylittänyt palvelualojen keskimääräisen kasvun, ja on edelleen palvelualojen vahvin kasvaja. Myös palvelutoimialan toisen vahvan kasvajan eli ammatillisen-, tieteellisen ja teknisen toiminnan kehitys oli lähes yhtä hyvää vuosina 2016 ja 2017.

Kuvio 2. Liikevaihdon neljännesvuosikehitys palvelualoilla

Kuvio 2. Liikevaihdon neljännesvuosikehitys palvelualoilla

Liikevaihdon kasvu hyytyi turvallisuusalalla

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto nousi 8,7 prosenttia vuonna 2017 vuodentakaisesta. Sen alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi työllistämistoiminta (+15,3 %). Myös vuonna 2016 työllistämistoiminta oli toimialan vahvin kasvaja 17,0 prosentin nousullaan edellisvuodesta.

Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminnan sekä varauspalveluiden liikevaihto voimistui selvästi vuodentakaisesta kasvun yltäessä 7,7 prosenttiin. Vuotta aiemmin kasvu oli ollut maltillisempaa (+2,3 %).

Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluiden maltillinen kehitys (+1,2 %) hidasti hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yleistä kehitystä. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 14,3 prosentin nousussa vuodesta 2015. Suurten, vähintään 250 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto oli laskussa koko vuoden 2017 ajan.

Kuvio 3. Liikevaihdon vuosimuutokset hallinto- ja tukipalveluissa

Kuvio 3. Liikevaihdon vuosimuutokset hallinto- ja tukipalveluissa

Kasvu jatkui ammatillisen ja tieteellisen toiminnan toimialoilla

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialoista voimakkaimmin kehittyi muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle, kuten vuotta aikaisemmin. Vuonna 2017 kasvu ylsi 12,6 prosenttiin vuodentakaisesta, jolloin kasvua oli 9,5 prosenttiin vuodesta 2015. Eniten kasvua alalle toivat vähintään 10 henkeä työllistävät yritykset.

Alatoimialoista myös lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi kasvatti liikevaihtoaan selvästi. Kasvu ylsi 9,0 prosenttiin edellisvuodesta.

Arkkitehti- ja insinööripalveluiden liikevaihdon kasvu jäi hieman päätoimialan kasvua vaimeammaksi. Eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kehitystä vaimensi tieteellinen tutkimus ja kehittäminen, jonka kasvu ylsi vain prosenttiin vuodentakaisesta.

Kuvio 4. Liikevaihdon vuosimuutokset ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa

Kuvio 4. Liikevaihdon vuosimuutokset ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yritykset selvässä kasvussa

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta ylsi hyvään 8,1 prosentin kasvuun vuodentakaisesta. Kokoluokittain tarkasteltuna kaikki toimialan yritykset kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2017. Kasvu-uralle pääsivät myös alle 10 henkeä työllistävät yritykset, joiden liikevaihto vielä vuonna 2016 oli selvässä laskussa.

Maa- ja rautatieliikenne kehittyi myös positiivisesti liikevaihdon yltäessä 4,8 prosenttia edellisvuotta korkeammalle. Kasvun taustalla on henkilöstömäärältään suurten (vähintään 250 henkeä työllistävät) ja keskisuurten (50–249 henkeä työllistävät) toimialan yritysten liikevaihdon kääntyminen kasvuun toissavuoden lopulla.

Vesiliikenne piristyi selvästi edellisestä vuodesta yltäen 4,2 prosentin nousuun vuodentakaisesta. Vuotta aiemmin vesiliikenteen yritysten liikevaihto oli 5,3 prosentin laskussa. Vesiliikenteen piristymiseen vaikutti etenkin vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten liikevaihdon kehityksen kääntyminen positiiviseksi.

Kuvio 5. Liikevaihdon vuosimuutokset kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla

Kuvio 5. Liikevaihdon vuosimuutokset kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla

Maa- ja rautatieliikenteen tuottajahinnat nousussa

Maa- ja rautatieliikenteen kasvunäkymiä on parantanut se, että negatiivisesta hintakehityksestä kärsineellä alalla on vuonna 2017 viimein voitu nostaa kuljetuspalveluiden hintoja. Alan tuottajahinnat nousivat viime vuonna yhteensä 2,5 prosenttia. Tätä edeltävinä kahtena vuotena maa- ja rautatieliikenteen hinnat laskivat keskimäärin 3 prosentin vuosivauhtia.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan sekä kuorma-autoliikenteessä kuljetetun tavaran määrä että kuljetussuorite on ollut kasvussa. Toissa vuonna kuljetetun tavaran määrä kasvoi yhteensä 2,6 prosenttia. Tuoreimpien tilastotietojen valossa kuljetetun tavaran määrä kohosi viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 5,6 prosenttia. Vastaavasti kuljetussuorite lisääntyi jo toissa vuonna peräti 14,7 prosenttia ja viime vuoden tammi-syyskuunkin aikana kasvua oli 12,6 prosenttia. Kuljetussuoritteella kuvataan kuljetustyön määrää ja sen tilastoyksikkönä käytetty tonnikilometri muodostetaan kuljetetun tavaramäärän ja kuljetusmatkan pituuden tulona.

Kuvio 6. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Kuvio 6. Maaliikenteen liikevaihto (TOL 49), tuottajahinta (TOL 49) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetussuorite

Neljännes palvelualojen liikevaihdosta kuljetuksen ja varastoinnin yrityksiltä

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan kuljetuksen ja varastoinnin yritykset loivat neljänneksen koko palvelualan liikevaihdosta vuonna 2016. Informaation ja viestinnän osuus palvelualojen kokonaisliikevaihdosta oli 22 prosenttia. Toimialalle kovinta kasvua vuonna 2017 tuoneet ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut hallitsivat vuonna 2016 yhteensä 28,3 prosentin osuutta koko palvelualojen liikevaihdosta.

Kuvio 7. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2016

Kuvio 7. Palvelualojen päätoimialojen rakenne liikevaihdon jakauman perusteella vuonna 2016

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2017, Kuljetusala varmisti palvelualojen hyvän kasvun vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2017/12/plv_2017_12_2018-03-14_kat_001_fi.html