Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2020

Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat joulukuussa

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2019 joulukuussa 2,1 prosenttia vuoden 2018 joulukuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi samaan aikaan 0,8 prosenttia. Vuoden 2019 marraskuussa liikevaihto oli 2,2 prosentin kasvussa volyymin asettuessa tuolloin 1,2 prosentin nousuun vuodentakaisesta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palveluiden työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, %

Palveluiden työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, %

Joulukuussa 2019 palveluiden päätoimialoista voimakkaimmin kehittyi majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia vuotta aiemmasta joulukuusta. Volyymilla mitattuna toimialan 4,5 prosentin kasvu vuoden 2018 joulukuusta oli niin ikään palvelutoimialojen ripeintä.

Palvelualojen päätoimialoista lähes yhtä suureen kasvuun työpäiväkorjatulla liikevaihdolla mitattuna ylsivät informaation ja viestinnän toimiala (+3,7 %) sekä kiinteistöalan toiminta (+3,6 %). Myös toimialojen volyymit olivat nousussa joulukuusta 2018: informaation ja viestinnän toimialan volyymi nousi 2,3 prosenttia ja kiinteistöalan toimialan volyymi 2,8 prosenttia.

Palvelualojen keskimääräistä liikevaihdon kehitystä paremmin kehittyi myös hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jossa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia vuoden 2018 joulukuusta. Myös toimialan volyymi ylsi hiukan palvelualojen keskimääräistä kehitystä paremmaksi ollen 0,9 prosentin nousussa joulukuussa 2019 verrattuna vuodentakaiseen.

Palvelualojen liikevaihdoltaan suurimman eli kuljetuksen ja varastoinnin toimialan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2019 joulukuussa. Vastaavaan aikaan toimialan volyymi kuitenkin laski 0,4 prosenttia. Palvelualojen päätoimialoista heikoiten kehittyi taiteet, viihde ja virkistys, jossa työpäiväkorjattu liikevaihto oli 2,9 prosentin laskussa vuoden 2018 joulukuusta.

Palvelualojen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Palvelualojen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Liikevaihto kasvoi tuotannon pysyessä edelliskuukauden tasolla

Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vuoden 2019 joulukuussa 0,6 prosenttia marraskuuhun verrattuna. Palveluiden tuotanto, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, pysytteli joulukuussa 2019 marraskuun tasolla. Kuukautta aiemmin liikevaihto oli 0,6 prosentin laskussa lokakuusta 2019. Samaan aikaan myös volyymi supistui laskun jäädessä 0,3 prosenttiin.

Palveluiden kausitasoitetun liikevaihdon ja volyymin muutos edellisestä kuukaudesta, %

Palveluiden kausitasoitetun liikevaihdon ja volyymin muutos edellisestä kuukaudesta, %

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Palvelualojen volyymi on laskettu poistamalla liikevaihtoindeksistä hintojen muutosten vaikutus.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018–2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (435,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.02.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2019/12/plv_2019_12_2020-02-14_tie_001_fi.html