Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Julkaistu: 14.4.2021

Palveluiden liikevaihto ja tuotanto laskivat helmikuussa

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto laski vuoden 2021 helmikuussa 8,4 prosenttia vuoden 2020 helmikuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, laski samaan aikaan 7,6 prosenttia. Kuluvan vuoden tammikuussa liikevaihto oli 9,3 prosentin laskussa volyymin supistuessa vastaavasti 8,0 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palveluiden työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, %

Palveluiden työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, %

Vuoden 2021 helmikuussa koko palvelualaa heikommin kehittyivät työpäiväkorjatulla liikevaihdolla mitattuna majoitus- ja ravitsemistoiminta (-37,9 %), taiteet, viihde ja virkistyksen toimiala (-28,4 %), kuljetuksen ja varastoinnin toimiala (-16,2 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (-11,5 %). Myös toimialojen volyymien kehitys jäi palvelualojen keskimääräistä volyymin kehitystä heikommaksi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan volyymi laski 41,0 prosenttia vuoden 2020 helmikuusta. Vastaavaan aikaan kuljetuksen ja varastoinnin volyymi puolestaan laski 17,6 prosenttia. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa volyymi oli 7,8 prosentin laskussa vuotta aiemmasta helmikuusta.

Suotuisinta kehitys palvelualojen päätoimialoista vuoden 2021 helmikuussa oli informaation ja viestinnän toimialalla, jossa työpäiväkorjattu liikevaihto oli 2,8 prosentin kasvussa vuotta aiemmasta. Toimialan volyymi oli vastaavaan aikaa 3,4 prosentin nousussa. Päätoimialoista liikevaihtoaan kasvattivat myös ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä kiinteistöala. Toimialojen volyymit olivat kuluvan vuoden helmikuussa sitä vastoin hienoisessa laskussa.

Palvelualojen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, helmikuu 2021, % (TOL 2008)

Palvelualojen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja volyymin vuosimuutos, helmikuu 2021, % (TOL 2008)

Liikevaihto ja tuotanto kasvoivat edelliskuukaudesta

Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vuoden 2021 helmikuussa 0,3 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Palveluiden tuotanto, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, nousi samaan aikaan 0,5 prosenttia. Tammikuussa liikevaihto oli 1,6 prosentin kasvussa vuoden 2020 joulukuusta, volyymin kasvaessa vastaavasti 0,6 prosenttia.

Palveluiden kausitasoitetun liikevaihdon ja volyymin muutos edellisestä kuukaudesta, %

Palveluiden kausitasoitetun liikevaihdon ja volyymin muutos edellisestä kuukaudesta, %

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.


Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (406,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2021/02/plv_2021_02_2021-04-14_tie_001_fi.html