Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2021-07-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 12/2020 -10,8 -10,4 0,4
01/2021 -10,5 -10,3 0,2
02/2021 -8,4 -8,6 -0,2
03/2021 -3,8 -1,2 2,6
04/2021 12,2 12,1 -0,1
H Kuljetus ja varastointi 12/2020 -20,8 -22,4 -1,6
01/2021 -22,1 -21,3 0,8
02/2021 -16,2 -15,5 0,7
03/2021 -6,7 -3,5 3,2
04/2021 12,5 13,4 0,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12/2020 -49,0 -40,1 8,9
01/2021 -38,8 -38,5 0,3
02/2021 -37,9 -37,3 0,6
03/2021 -30,7 -23,7 7,0
04/2021 63,7 72,0 8,3
J Informaatio ja viestintä 12/2020 2,9 2,5 -0,4
01/2021 2,1 3,3 1,2
02/2021 2,8 1,9 -0,9
03/2021 3,1 5,3 2,2
04/2021 6,1 4,8 -1,3
L=68 Kiinteistöalan toiminta 12/2020 0,0 2,3 2,3
01/2021 2,8 2,0 -0,8
02/2021 0,9 -0,3 -1,2
03/2021 2,2 3,4 1,2
04/2021 7,6 10,1 2,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 12/2020 -1,7 -1,9 -0,2
01/2021 -0,7 -2,4 -1,7
02/2021 1,1 -0,1 -1,2
03/2021 -3,1 -1,7 1,4
04/2021 12,3 11,9 -0,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12/2020 -11,0 -12,8 -1,8
01/2021 -13,3 -13,1 0,2
02/2021 -11,5 -10,7 0,8
03/2021 -4,5 -1,6 2,9
04/2021 14,7 15,0 0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 12/2020 -32,3 -32,1 0,2
01/2021 -28,5 -31,9 -3,4
02/2021 -28,4 -26,2 2,2
03/2021 -15,2 -10,7 4,5
04/2021 18,4 8,6 -9,8
S Muu palvelutoiminta 12/2020 -9,7 -7,7 2,0
01/2021 -4,5 -6,2 -1,7
02/2021 -6,7 -8,5 -1,8
03/2021 0,7 4,1 3,4
04/2021 25,3 21,0 -4,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informaatio ja viestintä 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Muu palvelutoiminta 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tony Valve 029 551 3453, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2021/05/plv_2021_05_2021-07-14_rev_001_fi.html