Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-01-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 06/2021 14,3 13,2 -1,1
07/2021 12,5 11,2 -1,3
08/2021 9,7 10,0 0,3
09/2021 10,5 10,4 -0,1
10/2021 12,8 13,1 0,3
H Kuljetus ja varastointi 06/2021 12,7 13,3 0,6
07/2021 13,5 13,4 -0,1
08/2021 12,0 13,5 1,5
09/2021 14,9 16,0 1,1
10/2021 19,8 20,3 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 06/2021 38,6 26,0 -12,6
07/2021 20,4 20,1 -0,3
08/2021 11,7 5,7 -6,0
09/2021 12,8 14,5 1,7
10/2021 34,7 35,0 0,3
J Informaatio ja viestintä 06/2021 10,6 10,4 -0,2
07/2021 9,3 7,2 -2,1
08/2021 10,0 10,2 0,2
09/2021 7,8 8,1 0,3
10/2021 7,6 7,4 -0,2
L=68 Kiinteistöalan toiminta 06/2021 7,7 4,3 -3,4
07/2021 4,6 3,9 -0,7
08/2021 5,0 7,3 2,3
09/2021 4,7 1,4 -3,3
10/2021 6,7 10,0 3,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 06/2021 14,0 15,1 1,1
07/2021 15,8 12,3 -3,5
08/2021 9,0 9,4 0,4
09/2021 11,4 11,8 0,4
10/2021 9,5 8,5 -1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 06/2021 16,1 15,6 -0,5
07/2021 14,0 13,1 -0,9
08/2021 10,4 10,6 0,2
09/2021 14,4 13,7 -0,7
10/2021 13,3 12,5 -0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 06/2021 30,5 30,4 -0,1
07/2021 14,6 14,6 0,0
08/2021 8,5 9,9 1,4
09/2021 3,8 -1,6 -5,4
10/2021 -3,3 -0,7 2,6
S Muu palvelutoiminta 06/2021 11,8 11,0 -0,8
07/2021 7,9 7,0 -0,9
08/2021 2,5 5,1 2,6
09/2021 6,6 6,3 -0,3
10/2021 10,1 10,0 -0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
J Informaatio ja viestintä 2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
S Muu palvelutoiminta 2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2021/11/plv_2021_11_2022-01-14_rev_001_fi.html