Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-03-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 08/2021 9,7 9,9 0,2
09/2021 10,5 10,0 -0,5
10/2021 12,8 12,7 -0,1
11/2021 14,5 15,0 0,5
12/2021 15,7 16,8 1,1
H Transport och magasinering 08/2021 12,0 13,8 1,8
09/2021 14,9 15,9 1,0
10/2021 19,8 20,3 0,5
11/2021 24,1 24,8 0,7
12/2021 26,2 25,9 -0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 08/2021 11,7 5,6 -6,1
09/2021 12,8 14,0 1,2
10/2021 34,7 34,7 0,0
11/2021 47,4 45,2 -2,2
12/2021 48,4 49,9 1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 08/2021 10,0 9,6 -0,4
09/2021 7,8 7,6 -0,2
10/2021 7,6 6,8 -0,8
11/2021 8,2 7,8 -0,4
12/2021 9,7 10,7 1,0
L=68 Fastighetsverksamhet 08/2021 5,0 6,8 1,8
09/2021 4,7 0,0 -4,7
10/2021 6,7 9,0 2,3
11/2021 5,2 5,9 0,7
12/2021 4,3 8,7 4,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 08/2021 9,0 9,6 0,6
09/2021 11,4 11,7 0,3
10/2021 9,5 7,7 -1,8
11/2021 11,1 10,3 -0,8
12/2021 13,8 14,2 0,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 08/2021 10,4 10,5 0,1
09/2021 14,4 13,4 -1,0
10/2021 13,3 13,1 -0,2
11/2021 16,4 17,8 1,4
12/2021 21,1 19,1 -2,0
R Kultur, nöje och fritid 08/2021 8,5 9,4 0,9
09/2021 3,8 -0,6 -4,4
10/2021 -3,3 -1,7 1,6
11/2021 -6,5 10,2 16,7
12/2021 12,7 31,2 18,5
S Annan serviceverksamhet 08/2021 2,5 5,3 2,8
09/2021 6,6 5,4 -1,2
10/2021 10,1 9,9 -0,2
11/2021 9,7 9,2 -0,5
12/2021 12,2 12,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
2020 -0,1 0,4
H Transport och magasinering 2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
2020 -1,2 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
2020 4,3 4,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
2020 0,0 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
2020 -1,4 1,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
2020 -0,5 1,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
2020 0,4 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
2020 -0,9 2,5
S Annan serviceverksamhet 2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
2020 -1,1 1,9
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2022/01/plv_2022_01_2022-03-14_rev_001_sv.html