Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-03-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 08/2021 9,7 9,9 0,2
09/2021 10,5 10,0 -0,5
10/2021 12,8 12,7 -0,1
11/2021 14,5 15,0 0,5
12/2021 15,7 16,8 1,1
H Kuljetus ja varastointi 08/2021 12,0 13,8 1,8
09/2021 14,9 15,9 1,0
10/2021 19,8 20,3 0,5
11/2021 24,1 24,8 0,7
12/2021 26,2 25,9 -0,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 08/2021 11,7 5,6 -6,1
09/2021 12,8 14,0 1,2
10/2021 34,7 34,7 0,0
11/2021 47,4 45,2 -2,2
12/2021 48,4 49,9 1,5
J Informaatio ja viestintä 08/2021 10,0 9,6 -0,4
09/2021 7,8 7,6 -0,2
10/2021 7,6 6,8 -0,8
11/2021 8,2 7,8 -0,4
12/2021 9,7 10,7 1,0
L=68 Kiinteistöalan toiminta 08/2021 5,0 6,8 1,8
09/2021 4,7 0,0 -4,7
10/2021 6,7 9,0 2,3
11/2021 5,2 5,9 0,7
12/2021 4,3 8,7 4,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 08/2021 9,0 9,6 0,6
09/2021 11,4 11,7 0,3
10/2021 9,5 7,7 -1,8
11/2021 11,1 10,3 -0,8
12/2021 13,8 14,2 0,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 08/2021 10,4 10,5 0,1
09/2021 14,4 13,4 -1,0
10/2021 13,3 13,1 -0,2
11/2021 16,4 17,8 1,4
12/2021 21,1 19,1 -2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 08/2021 8,5 9,4 0,9
09/2021 3,8 -0,6 -4,4
10/2021 -3,3 -1,7 1,6
11/2021 -6,5 10,2 16,7
12/2021 12,7 31,2 18,5
S Muu palvelutoiminta 08/2021 2,5 5,3 2,8
09/2021 6,6 5,4 -1,2
10/2021 10,1 9,9 -0,2
11/2021 9,7 9,2 -0,5
12/2021 12,2 12,2 0,0
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
2020 -0,1 0,4
H Kuljetus ja varastointi 2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
2020 -1,2 1,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
2020 4,3 4,3
J Informaatio ja viestintä 2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
2020 0,0 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
2020 -1,4 1,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
2020 -0,5 1,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
2020 0,4 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
2020 -0,9 2,5
S Muu palvelutoiminta 2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
2020 -1,1 1,9
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, myynti.palvelut@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2022, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2022/01/plv_2022_01_2022-03-14_rev_001_fi.html