Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Volymindexet för servicenäringarna börjar publiceras i mars 2019

Statistikcentralen börjar publicera ett volymindex för servicenäringarna i mars 2019. Volymindexet publiceras med en eftersläpning på omkring en och en halv månad efter utgången av statistikmånaden och tillsammans med omsättningsindexet för näringsgrenen. Volymindexets tidsserier börjar från år 2010. Uppgifterna publiceras om motsvarande näringsgrenar som omsättningsindexet med undantag av vetenskaplig forskning och utveckling (TOL 72), kultur, nöje och fritid (TOL R) samt annan serviceverksamhet (TOL S). Samtidigt kommer en indexserie, där verksamheter som utövas av huvudkontor (TOL 701) har tagits bort, att publiceras istället för juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och konsulttjänster till företag (TOL 69-70). Detta har ingen inverkan på den konjunkturbild som indexserien presenterar, eftersom merparten av de företag som utövar huvudkontorsverksamhet har förts till den näringsgren som är i enlighet med företagets produktionsmässiga näringsgren. I och med ändringen motsvarar indexserien volymindikatorn för näringsgrenen.

Volymindexet för servicenäringarna räknas som ett kedjeindex där kedjningen görs på basis av föregående års medelvärde med annual overlap-metoden. Som källmaterial används omsättningsindexet för servicenäringarna samt näringsgrensvisa deflatorer som bildats inom nationalräkenskaperna.


Senast uppdaterad 8.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2019-03-08_uut_001_sv.html