Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelualojen volyymi-indeksin julkaisu aloitetaan maaliskuussa 2019

Tilastokeskus aloittaa palvelualojen volyymi-indeksin julkaisun maaliskuussa 2019. Palvelualojen volyymi-indeksi julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä tilastokuukauden päättymisestä yhdessä toimialan liikevaihtoindeksin kanssa. Volyymi-indeksin aikasarjat alkavat vuodesta 2010. Tiedot julkaistaan vastaavilta toimialoita kuin liikevaihtoindeksitkin lukuun ottamatta tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä (TOL 72), taiteet, viihde ja virkistys toimialaa (TOL R) sekä muuta palvelutoimintaa (TOL S). Samassa yhteydessä lakiasiain- ja laskentatoimen palveluiden sekä liikkeenjohdon konsultoinnin (TOL 69-70) tilalla tullaan julkaisemaan indeksisarja, josta pääkonttorien toiminta (TOL 701) on poistettu. Tällä ei ole vaikutusta indeksisarjan esittämään suhdannekuvaan, sillä valtaosa pääkonttoritoimintaa harjoittavista yrityksistä on luokiteltu yrityksen tuotannollisen toimialan mukaiselle toimialalle. Muutoksen myötä indeksisarja vastaa toimialasta julkaistavaa volyymikuvaajaa.

Palvelualojen volyymi-indeksi lasketaan ketjuindeksinä, jossa ketjutus tehdään edellisen vuoden keskiarvosta annual overlap menetelmällä. Lähdeaineistona käytetään palvelutoimialojen liikevaihtoindeksiä sekä kansantalouden tilinpidossa muodostettuja toimialoittaisia deflaattoreita.


Päivitetty 8.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2019-03-08_uut_001.html