Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2011, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 7 104 1 597 822 912 10 435
B Kaivostoiminta ja louhinta 11 213 . 1) 193 410 11 815
C Teollisuustuotteet 67 718 18 278 7 545 53 087 146 628
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 6 950 1 574 2 226 8 752
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 510 364 28 400 4 302
F Rakennukset ja rakennustyöt 8 409 484 21 664 4 3 0561
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 14 088 15 562 2 225 1 136 33 012
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 18 330 2 708 5 3 937 24 980
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 446 5 748 . 163 8 357
J Tieto- ja viestintäpalvelut 11 332 3 546 2 852 5 356 23 087
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 4 646 3 723 . 845 9 215
L Kiinteistöalan palvelut 8 158 22 342 494 0 2) 30 994
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 21 370 1 884 7 220 5 894 36 368
N Hallinto- ja tukipalvelut 9 510 1 483 1 2 760 13 755
O Julkisen hallinnon palvelut 3 151 14 567 . 105 17 823
P Koulutuspalvelut 926 11 487 . 2 12 416
Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 2 340 22 830 . 3 25 172
R Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 363 4 140 88 21 4 613
S Muut palvelut 986 4 099 33 . 5 118
T Kotitalouspalvelut . 175 . . 175
  Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 202 551 136 592 43 173 7 5261 457 577
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -917 -917
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 2 478 . . 2 478
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2745 . 2745 0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7 365 1 5937 3 109 4 26 415
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 209 916 152 262 46 282 77 093 485 553
1) . = Tieto on epälooginen esitettäväksi
2) 0 = Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä

Lähde: Panos-tuotos 2010 ja 2011, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 4.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2011, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2011, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2011/pt_2011_2015-11-04_tau_001_fi.html