Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Input-outputtabeller för åren 2003-2005 har reviderats

I samband med publiceringen av tillgångs- och användningstabellerna samt input-output-tabellerna publiceras också de reviderade tabellerna för åren 2003-2005. Tabellerna baserar sig på reviderade tidsserier i årsräkenskaperna. Revideringarna gäller de flesta ekonomiska transaktionerna, näringsgrenarna och sektorerna. Samtidigt har produktstrukturerna korrigerats i tabellerna.

Tabellerna för år 2007 publiceras i juli 2010. De reviderade tillgångs- och användningstabellerna för år 2000-2002 publiceras i december 2010.

Förfrågningar: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, Antti Pasanen (09) 1734 2629, skt.95@.stat.fii


Senast uppdaterad 1.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/pt_2010-02-01_uut_001_sv.html