Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2014

Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,0 procent under det första kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, Q1/2010–Q1/2014

Producentprisindex för tjänster 2010=100, Q1/2010–Q1/2014

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att postbefordran via nationella posten samt uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner blev dyrare jämfört med året innan. Också dyrare IT-tjänster samt högre hyror på affärs- och kontorslokaler inverkade på stegringen av totalindexet. Prisstegringen dämpades bl.a. av billigare telekommunikation och godshantering.

Jämfört med det fjärde kvartalet steg producentpriserna för tjänster med 0,6 procent .

Producentprisindex för tjänster 2010=100, 1:a kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 106,8 0,6 1,0
H Transport och magasinering 107,2 1,6 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 111,4 0,8 1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,7 0,4 0,6
L Fastighetsverksamhet 110,2 0,2 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 0,0 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,5 0,6 2,8
P Utbildning 111,6 4,3 5,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,2 2,4 2,6
R Kultur, nöje och fritid 113,8 2,4 3,9
S Annan serviceverksamhet 110,8 0,6 2,9

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 09 1734 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, Toni Udd 09 1734 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/01/pthi_2014_01_2014-04-24_tie_001_sv.html