Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 102,8 0,7 1,5
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 103,2 1,0 2,8
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 102,4 0,7 2,6
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 78,7 -2,4 -7,6
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 -1,0 -3,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 86,5 -10,0 -13,5
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,6 1,0 3,3
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 104,5 1,7 1,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 97,5 13,0 1,6
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 104,8 1,3 1,2
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 102,9 1,4 2,4
52.10 Varastointipalvelut 109,5 1,6 3,5
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 2,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,0 0,1 -0,5
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 102,8 1,6 2,7
53 Posti- ja kuriiripalvelut 120,9 2,9 8,4
53.10 Postin yleispalvelut 123,5 3,3 9,0
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,5 0,6 4,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 107,3 1,5 2,0
55 Majoituspalvelut 113,1 3,8 1,7
56 Ravitsemispalvelut 104,7 0,5 2,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 101,9 0,4 0,4
61 Televiestintäpalvelut 97,6 -1,3 -1,7
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,7 0,2 1,5
63 Tietopalvelut 95,5 0,0 -0,6
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 101,7 0,4 0,9
68 Kiinteistöalan palvelut 101,7 0,4 0,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 101,7 0,4 0,9
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,6 0,3 0,9
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,2 0,5 0,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 98,2 -1,3 -0,1
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 103,8 0,8 1,9
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 103,8 -0,2 -0,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 107,7 0,9 2,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 101,9 -0,8 -1,9
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,3 0,6 2,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,3 0,6 2,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,4 1,5 2,9
71.11 Arkkitehtipalvelut 102,1 1,0 1,5
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,6 1,6 3,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,9 0,7 1,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,8 0,8 1,3
73.1 Mainospalvelut 103,8 0,9 1,1
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 103,5 0,0 4,7
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,0 0,6 0,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 98,8 0,8 -0,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,8 0,8 -0,6
78 Työvoimapalvelut 102,4 0,8 1,7
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,4 0,8 1,7
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 99,6 -0,5 0,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 103,7 0,4 0,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,1 0,4 1,3
81.2 Siivouspalvelut 102,7 0,4 0,7
P KOULUTUSPALVELUT 100,3 -0,4 0,0
85 Koulutuspalvelut 100,3 -0,4 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 104,4 0,0 1,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,4 0,0 1,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,4 -0,3 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 0,0 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,7 -0,5 0,1
S MUUT PALVELUT 103,1 1,8 2,5
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,3 1,1 3,3
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 102,0 2,2 2,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 101,6 2,4 2,1
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,7 0,4 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,0 0,4 2,0

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/02/pthi_2018_02_2018-07-24_tau_002_fi.html