Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 103,1 0,2 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 103,7 0,4 3,4
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 102,8 0,4 2,6
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 79,8 1,4 -5,9
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,6 0,1 -3,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 98,6 -3,8 -3,8
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,6 3,6 -10,4
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 104,6 1,0 4,0
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 101,0 -3,3 1,5
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 107,1 9,9 8,8
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,7 -3,8 1,2
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,1 1,2 3,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 111,8 2,1 5,6
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 100,2 -1,0 1,2
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,6 0,6 -0,5
52.29 Andra stödtjänster till transport 103,9 1,1 4,3
53 Postbefordran och kurirtjänster 121,7 0,7 9,2
53.10 Postbefordran via nationella posten 124,4 0,7 9,8
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 108,0 0,5 6,1
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,5 -0,7 2,1
55 Hotell- och logitjänster 110,3 -2,5 2,8
56 Bar- och restaurangtjänster 104,9 0,2 1,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,1 0,2 0,7
61 Telekommunikation 98,4 0,8 -0,5
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,7 0,0 1,4
63 Informationstjänster 95,5 0,0 0,5
L FASTIGHETSTJÄNSTER 101,9 0,2 1,1
68 Fastighetstjänster 101,9 0,2 1,1
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 101,9 0,2 1,1
68.20A Hyror för kontorslokaler 102,7 0,1 1,1
68.20B Hyror för affärslokaler 101,4 0,2 1,1
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,1 3,0 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,0 0,2 1,7
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 104,0 0,2 -0,5
69.10 Juridiska tjänster 109,3 1,5 3,4
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 101,3 -0,5 -2,5
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 104,7 0,4 1,7
70.2 Företagsrådgivningstjänster 104,7 0,4 1,7
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 103,5 0,1 2,7
71.11 Arkitekttjänster 102,2 0,0 1,5
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 103,6 0,0 2,8
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 102,9 1,0 2,1
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,6 -0,2 1,1
73.1 Reklamtjänster 103,6 -0,2 0,9
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 103,5 0,0 4,3
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,9 -0,1 -0,2
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 98,3 -0,5 -2,2
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 98,3 -0,5 -2,2
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 102,9 0,5 2,0
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 102,9 0,5 2,0
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 99,3 -0,4 0,2
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 103,9 0,2 1,1
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 105,2 0,1 1,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 102,9 0,2 0,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,3 5,0 4,7
85 Tjänster avseende utbildning 105,3 5,0 4,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 104,4 0,0 1,9
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 104,4 0,0 1,9
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,9 -0,4 0,9
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,9 0,1 2,8
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 99,9 -0,8 -0,2
S ANDRA TJÄNSTER 102,5 -0,5 2,8
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 105,8 0,5 3,5
96 Andra konsumenttjänster 100,8 -1,1 2,4
96.01 Tvätteritjänster 100,3 -1,3 2,4
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 103,9 0,2 1,4
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 106,1 0,1 2,0

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tau_002_sv.html