Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 103,1 0,2 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 103,7 0,4 3,4
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 102,8 0,4 2,6
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 79,8 1,4 -5,9
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,6 0,1 -3,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 98,6 -3,8 -3,8
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,6 3,6 -10,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 104,6 1,0 4,0
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 101,0 -3,3 1,5
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 107,1 9,9 8,8
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,7 -3,8 1,2
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,1 1,2 3,8
52.10 Varastointipalvelut 111,8 2,1 5,6
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 100,2 -1,0 1,2
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,6 0,6 -0,5
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 103,9 1,1 4,3
53 Posti- ja kuriiripalvelut 121,7 0,7 9,2
53.10 Postin yleispalvelut 124,4 0,7 9,8
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 108,0 0,5 6,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,5 -0,7 2,1
55 Majoituspalvelut 110,3 -2,5 2,8
56 Ravitsemispalvelut 104,9 0,2 1,8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,1 0,2 0,7
61 Televiestintäpalvelut 98,4 0,8 -0,5
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,7 0,0 1,4
63 Tietopalvelut 95,5 0,0 0,5
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 101,9 0,2 1,1
68 Kiinteistöalan palvelut 101,9 0,2 1,1
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 101,9 0,2 1,1
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,7 0,1 1,1
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,4 0,2 1,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,1 3,0 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,0 0,2 1,7
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 104,0 0,2 -0,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 109,3 1,5 3,4
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 101,3 -0,5 -2,5
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,7 0,4 1,7
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,7 0,4 1,7
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,5 0,1 2,7
71.11 Arkkitehtipalvelut 102,2 0,0 1,5
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,6 0,0 2,8
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,9 1,0 2,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,6 -0,2 1,1
73.1 Mainospalvelut 103,6 -0,2 0,9
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 103,5 0,0 4,3
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,9 -0,1 -0,2
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 98,3 -0,5 -2,2
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,3 -0,5 -2,2
78 Työvoimapalvelut 102,9 0,5 2,0
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,9 0,5 2,0
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 99,3 -0,4 0,2
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 103,9 0,2 1,1
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,2 0,1 1,3
81.2 Siivouspalvelut 102,9 0,2 0,9
P KOULUTUSPALVELUT 105,3 5,0 4,7
85 Koulutuspalvelut 105,3 5,0 4,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 104,4 0,0 1,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,4 0,0 1,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,9 -0,4 0,9
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,9 0,1 2,8
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,9 -0,8 -0,2
S MUUT PALVELUT 102,5 -0,5 2,8
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,8 0,5 3,5
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 100,8 -1,1 2,4
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,3 -1,3 2,4
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,9 0,2 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,1 0,1 2,0

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tau_002_fi.html