Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 105,6 0,6 1,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 99,9 1,4 -1,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 94,4 -0,2 -4,2
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 79,8 1,4 -5,9
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,6 0,1 -3,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 98,6 -3,8 -3,8
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,6 3,6 -10,4
50 Tjänster avseende sjötransport 107,1 9,9 8,8
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 107,1 9,9 8,8
51 Tjänster avseende lufttransport 116,8 3,5 -0,2
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 100,2 -1,0 1,2
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 100,2 -1,0 1,2
53 Postbefordran och kurirtjänster 129,6 1,5 14,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 129,6 1,5 14,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,9 1,3 2,6
55 Hotell- och logitjänster 130,4 12,3 11,2
56 Bar- och restaurangtjänster 104,9 0,2 1,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 106,5 -0,1 1,4
61 Telekommunikation 104,2 -0,1 -1,6
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,7 0,6 1,9
68 Fastighetstjänster 106,7 0,6 1,9
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,0 0,5 1,9
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,0 0,5 1,9
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,1 3,0 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 99,3 2,4 2,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 99,3 2,4 2,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 99,3 2,4 2,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 106,1 0,3 -0,2
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 106,1 0,2 -1,3
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 106,1 0,2 -1,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 106,3 0,5 2,6
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,3 0,5 2,6
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,3 5,0 4,7
85 Tjänster avseende utbildning 105,3 5,0 4,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 108,5 0,0 3,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 108,5 0,0 3,0
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,2 -0,5 0,7
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,9 0,1 2,8
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 99,9 -0,8 -0,2
S ANDRA TJÄNSTER 103,8 0,0 1,3
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 104,5 0,4 2,7
96 Andra konsumenttjänster 103,7 -0,1 1,1
96.01 Tvätteritjänster 100,8 -3,0 -1,8
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 103,9 0,2 1,4
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 106,1 0,1 2,0

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tau_003_sv.html