Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,6 0,6 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 99,9 1,4 -1,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 94,4 -0,2 -4,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 79,8 1,4 -5,9
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,6 0,1 -3,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 98,6 -3,8 -3,8
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,6 3,6 -10,4
50 Vesiliikennepalvelut 107,1 9,9 8,8
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 107,1 9,9 8,8
51 Ilmaliikennepalvelut 116,8 3,5 -0,2
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 100,2 -1,0 1,2
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 100,2 -1,0 1,2
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,6 1,5 14,8
53.10 Postin yleispalvelut 129,6 1,5 14,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,9 1,3 2,6
55 Majoituspalvelut 130,4 12,3 11,2
56 Ravitsemispalvelut 104,9 0,2 1,8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 106,5 -0,1 1,4
61 Televiestintäpalvelut 104,2 -0,1 -1,6
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,7 0,6 1,9
68 Kiinteistöalan palvelut 106,7 0,6 1,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,0 0,5 1,9
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,0 0,5 1,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,1 3,0 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 99,3 2,4 2,6
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,3 2,4 2,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,3 2,4 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 106,1 0,3 -0,2
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 106,1 0,2 -1,3
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 106,1 0,2 -1,3
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,3 0,5 2,6
81.2 Siivouspalvelut 106,3 0,5 2,6
P KOULUTUSPALVELUT 105,3 5,0 4,7
85 Koulutuspalvelut 105,3 5,0 4,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 108,5 0,0 3,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 108,5 0,0 3,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,2 -0,5 0,7
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,9 0,1 2,8
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,9 -0,8 -0,2
S MUUT PALVELUT 103,8 0,0 1,3
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 104,5 0,4 2,7
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,7 -0,1 1,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,8 -3,0 -1,8
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,9 0,2 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,1 0,1 2,0

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tau_003_fi.html