Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2019

Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,0 prosenttia tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta

Palvelujen tuottajahintaindeksin vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,0 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,7 prosenttia.

Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, I/2015–I/2019

Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, I/2015–I/2019

Palvelujen tuottajahintoja nosti etenkin asuntojen vuokrien sekä tieliikenteen tavarankuljetusten kallistuminen vuoden takaisesta. Hintojen nousuun vaikuttivat myös ravitsemispalvelujen sekä terveydenhuoltopalvelujen kohonneet hinnat. Hintojen nousua hillitsi muun muassa rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalvelujen sekä tietopalvelujen halpeneminen.

Palvelujen tuottajahintoja yrityksille ja julkiselle sektorille (Business to Business, BtoB) nosti erityisesti tieliikenteen tavarankuljetusten sekä teknisten palvelujen kallistuminen vuoden takaisesta. Hintojen nousua hidasti muun muassa rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalvelujen halpeneminen. Palvelujen tuottajahintoja kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) puolestaan nosti etenkin asuntojen vuokrien sekä ravitsemispalvelujen kallistuminen vuoden takaisesta. Hintojen nousua hillitsi muun muassa henkilöliikennepalvelujen halpeneminen.

Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 1. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,8 0,7 2,0
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 104,4 0,4 3,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,1 1,1 2,8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,5 0,6 1,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,1 0,4 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,5 0,4 1,7
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 0,0 0,0
P KOULUTUSPALVELUT 105,6 0,2 4,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,4 3,4 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,1 0,8 0,0
S MUUT PALVELUT 104,3 0,5 1,6

Palvelujen tuottajahintaindeksi kattaa tällä hetkellä noin 60 prosenttia markkinapalveluista.

Palvelujen tuottajahintaindeksien laskenta uudistui

Palvelujen tuottajahintaindeksin laskenta uudistui vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen indeksistä alkaen siten, että indeksit ovat jatkossa vuosittaisia ketjuindeksejä.

Käytännössä ketjuindeksimenetelmään siirtyminen tarkoittaa sitä, että palvelujen tuottajahintaindeksin painorakenne päivitetään jatkossa vuosittain. Uusi painorakenne tulee voimaan aina kunkin vuoden ensimmäisen neljänneksen indeksistä lähtien. Painorakenteen lisäksi myös tuoteluokkia ja yritysotosta on mahdollista tarvittaessa päivittää vuosittain. Indeksin perusvuosi säilyy ennallaan (2015=100).

Jatkossa indeksilaskenta tapahtuu siten, että kutakin indeksisarjaa ketjutetaan eteenpäin uuden painorakenteen mukaisesti lasketun indeksin muutoksilla. Tarkempi kuvaus laskentamenetelmästä on saatavilla myöhemmin julkaistavasta päivitetystä Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100 käyttäjän käsikirjasta.

Muutokset parantavat indeksin laatua, koska niiden avulla voidaan jatkossa ottaa nopeammin huomioon palvelujen tuotannossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset.

Laskentatavan muutoksen lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksistä julkaistaan jatkossa myös kuukausittaiset indeksipisteluvut StatFin-tietokannassa. Indeksi julkaistaan kuitenkin edelleen neljännesvuosittain.


Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tie_001_fi.html