Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,2 0,4 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,2 0,7 2,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,0 1,2 4,3
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,7 4,1 5,1
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,1 -0,4 -0,3
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,7 3,1 10,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 83,8 -1,8 -3,1
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,1 1,0 4,4
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,0 0,0 -1,1
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 97,2 10,2 -0,3
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,3 -4,0 -2,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,2 0,2 2,3
52.10 Varastointipalvelut 110,3 0,6 0,7
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,9 0,1 2,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 105,7 0,2 2,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 125,8 0,7 3,6
53.10 Postin yleispalvelut 128,8 0,7 3,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,0 0,8 2,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,5 0,3 2,3
55 Majoituspalvelut 119,7 -0,1 4,6
56 Ravitsemispalvelut 106,7 0,4 1,9
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,7 0,2 1,8
58 Kustannuspalvelut 109,0 0,7 2,9
61 Televiestintäpalvelut 103,3 -0,7 2,8
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,4 0,2 0,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,7 0,5 1,7
68 Kiinteistöalan palvelut 105,7 0,5 1,7
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,9 0,6 1,7
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,3 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,4 0,4 1,2
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 108,7 0,8 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 99,9 -1,3 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 0,8 1,6
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 106,2 0,5 2,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,2 0,2 3,2
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 103,7 0,8 1,8
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,9 1,1 2,5
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,9 1,1 2,5
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,2 0,6 1,1
71.11 Arkkitehtipalvelut 103,5 0,8 1,3
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,5 0,5 0,8
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,6 1,1 3,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,6 1,1 0,8
73.1 Mainospalvelut 104,4 1,2 0,6
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 105,7 0,0 2,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,0 -0,1 -1,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 -1,2 -5,3
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 100,0 1,8 -5,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 -1,7 -5,1
78 Työvoimapalvelut 103,9 0,9 1,4
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,9 0,9 1,4
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 101,4 1,3 1,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,3 0,8 2,3
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,5 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,6 0,7 2,4
P KOULUTUSPALVELUT 105,7 0,0 5,4
85 Koulutuspalvelut 105,7 0,0 5,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,1 3,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,1 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,4 0,2 0,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,0 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,0 0,4 0,3
S MUUT PALVELUT 104,7 0,4 1,0
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,3 0,2 1,6
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,3 0,5 0,9
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,0 0,4 -0,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,9 0,4 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 109,1 1,0 2,9

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_001_fi.html