Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,3 0,8 2,3
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 99,7 2,9 1,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 96,5 1,2 1,9
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,7 4,1 5,1
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,1 -0,4 -0,3
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,7 3,1 10,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 83,8 -1,8 -3,1
50 Vesiliikennepalvelut 97,2 10,2 -0,3
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 97,2 10,2 -0,3
51 Ilmaliikennepalvelut 112,8 11,2 0,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 0,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,4 0,0 1,4
53.10 Postin yleispalvelut 129,4 0,0 1,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,3 0,7 2,5
55 Majoituspalvelut 126,4 3,8 8,8
56 Ravitsemispalvelut 106,7 0,4 1,9
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 110,6 1,3 3,7
61 Televiestintäpalvelut 108,6 1,7 4,1
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 108,3 0,7 2,1
68 Kiinteistöalan palvelut 108,3 0,7 2,1
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 108,7 0,8 2,1
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 108,7 0,8 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 99,9 -1,3 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 100,5 1,1 3,6
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,5 1,1 3,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,5 1,1 3,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 102,1 1,3 -3,5
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 100,0 1,8 -5,6
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 100,0 1,8 -5,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,7 0,4 1,9
81.2 Siivouspalvelut 107,7 0,4 1,9
P KOULUTUSPALVELUT 105,7 0,0 5,4
85 Koulutuspalvelut 105,7 0,0 5,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 112,7 0,2 3,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,7 0,2 3,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,3 0,3 0,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,0 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,0 0,4 0,3
S MUUT PALVELUT 105,3 0,5 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,9 0,5 1,7
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 105,2 0,5 1,3
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,8 0,4 0,9
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,9 0,4 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 109,1 1,0 2,9

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_003_fi.html