Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,0 0,7 2,3
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 100,5 0,8 0,7
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 96,4 -0,1 2,0
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,8 0,1 3,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,1 -0,1 -0,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,2 -0,5 13,8
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 86,8 3,6 -3,2
50 Vesiliikennepalvelut 100,6 3,5 -6,1
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 100,6 3,5 -6,1
51 Ilmaliikennepalvelut 117,7 4,3 0,8
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 1,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 1,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 130,7 1,0 0,9
53.10 Postin yleispalvelut 130,7 1,0 0,9
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,9 0,6 1,8
55 Majoituspalvelut 130,5 3,3 0,1
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,3 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 112,3 1,6 5,4
61 Televiestintäpalvelut 108,9 0,3 4,5
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 108,9 0,6 2,0
68 Kiinteistöalan palvelut 108,9 0,6 2,0
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,2 0,5 2,1
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,2 0,5 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,6 1,7 0,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 100,4 0,0 1,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,4 0,0 1,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,4 0,0 1,1
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 106,5 4,3 0,3
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 106,1 6,1 0,0
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 106,1 6,1 0,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,3 0,5 1,9
81.2 Siivouspalvelut 108,3 0,5 1,9
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,5 0,9
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,5 0,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 112,7 0,0 3,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,7 0,0 3,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,8 0,5 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 113,0 0,8 1,9
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,3 0,3 1,4
S MUUT PALVELUT 105,5 0,2 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,9 0,0 1,4
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 105,5 0,3 1,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,0 0,2 4,1
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,1 0,3 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 109,6 0,5 3,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_003_fi.html