Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 106,4 0,9 1,5
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 113,3 2,7 5,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 112,0 2,4 3,5
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 87,6 -9,7 -1,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,7 0,0 -0,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 117,2 1,1 0,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,9 5,3 1,9
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 113,2 2,9 4,1
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 105,6 10,4 2,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 110,6 12,0 8,9
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 99,6 10,2 -0,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 116,8 2,8 7,4
52.10 Varastointipalvelut 107,6 -0,4 -1,7
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 1,0 2,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,2 -5,0 -6,8
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 124,6 4,9 12,3
53 Posti- ja kuriiripalvelut 136,4 1,0 3,7
53.10 Postin yleispalvelut 146,9 3,8 6,4
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,0 0,7 1,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,9 0,6 0,8
55 Majoituspalvelut 99,5 2,4 -1,4
56 Ravitsemispalvelut 110,2 0,1 2,2
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 100,7 0,0 -1,3
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 100,6 0,0 .
61 Televiestintäpalvelut 90,2 -0,2 -4,1
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 0,3
63 Tietopalvelut 92,0 0,0 -0,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,4 0,2 2,0
68 Kiinteistöalan palvelut 105,4 0,2 2,0
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,5 0,3 2,0
68.20A Toimistotilojen vuokrat 105,7 0,4 1,7
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,3 0,2 2,3
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,1 -0,6 1,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 106,2 0,5 0,4
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,6 0,6 0,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,8 1,3 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,0 0,1 -0,5
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,2 1,0 1,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,2 1,0 1,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 105,0 0,5 0,7
71.11 Arkkitehtipalvelut 110,6 1,1 2,7
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,4 0,4 0,5
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 107,7 1,5 2,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,2 0,9 -0,9
73.1 Mainospalvelut 103,9 1,0 -0,9
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 98,3 -1,7 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,1 1,0 1,0
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 1,0 -1,4
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 1,0 -1,4
78 Työvoimapalvelut 109,4 2,4 4,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,4 2,4 4,1
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 94,9 -4,5 .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 106,4 1,3 4,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,7 0,4 1,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 112,1 0,6 2,0
81.2 Siivouspalvelut 108,0 0,3 1,8
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 99,2 -0,8 .
P KOULUTUSPALVELUT 106,4 -0,3 0,5
85 Koulutuspalvelut 106,4 -0,3 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,1 1,3 5,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,1 1,3 5,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 108,2 0,8 1,1
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 117,2 1,6 1,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,0 0,1 1,1
S MUUT PALVELUT 105,6 0,5 -0,1
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut . . .
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,3 0,5 -0,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,4 0,4 -0,8
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 108,2 0,3 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 113,6 0,7 2,4

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_002_fi.html