Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 110,6 0,1 1,9
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 100,9 -1,8 1,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 96,8 -2,7 -0,5
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 87,6 -9,7 -1,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,7 0,0 -0,2
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 117,2 1,1 0,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,9 5,3 1,9
50 Vesiliikennepalvelut 110,6 12,0 8,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 110,6 12,0 8,9
51 Ilmaliikennepalvelut 106,0 -2,3 -1,8
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,4 1,0 2,1
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 1,0 2,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 142,6 2,3 5,1
53.10 Postin yleispalvelut 142,6 2,3 5,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 110,5 0,1 2,0
55 Majoituspalvelut 112,3 -0,1 0,4
56 Ravitsemispalvelut 110,2 0,1 2,2
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 115,5 0,8 3,1
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 99,8 -0,4 .
61 Televiestintäpalvelut 111,1 1,1 1,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 110,9 0,4 0,9
68 Kiinteistöalan palvelut 110,9 0,4 0,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,3 0,4 0,9
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,3 0,4 0,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,1 -0,6 1,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 93,6 -3,9 -4,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,3 0,2 -0,2
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,3 0,2 -0,2
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 84,5 -16,6 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 107,6 -1,7 7,0
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 117,5 2,7 21,0
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 117,5 2,7 21,0
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 94,2 -5,1 .
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 111,9 0,6 2,5
81.2 Siivouspalvelut 111,9 0,6 2,5
P KOULUTUSPALVELUT 106,4 -0,3 0,5
85 Koulutuspalvelut 106,4 -0,3 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 121,2 0,5 3,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 121,2 0,5 3,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,2 0,6 1,1
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 117,2 1,6 1,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,0 0,1 1,2
S MUUT PALVELUT 108,7 0,5 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 109,7 1,8 2,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 108,5 0,3 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 106,1 -1,1 -1,6
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 108,2 0,3 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 113,6 0,7 2,4

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_003_fi.html