Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 107,1 0,6 2,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 114,8 1,3 6,5
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 111,9 0,0 4,2
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 84,8 -3,1 3,4
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 92,7 -3,1 -1,4
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 118,6 1,2 1,7
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 87,2 -3,0 -2,7
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 113,1 -0,1 5,0
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 102,4 -3,1 5,7
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 86,2 -22,0 -10,1
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 98,9 -0,6 4,7
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 120,7 3,3 10,7
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 106,1 -1,4 -1,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,4 0,0 0,1
52.24 Tjänster avseende godshantering 91,3 1,2 -7,1
52.29 Andra stödtjänster till transport 130,4 4,7 17,1
53 Postbefordran och kurirtjänster 137,1 0,5 4,0
53.10 Postbefordran via nationella posten 149,6 1,8 7,8
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,4 0,4 2,9
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,1 1,2 2,2
55 Hotell- och logitjänster 103,7 4,2 5,1
56 Bar- och restaurangtjänster 110,7 0,5 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 101,0 0,3 -0,1
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 102,8 2,1 .
61 Telekommunikation 91,0 0,9 -1,2
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,4 0,2 0,1
63 Informationstjänster 91,6 -0,4 -1,1
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,7 0,3 2,1
68 Fastighetstjänster 105,7 0,3 2,1
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 105,8 0,3 2,1
68.20A Hyror för kontorslokaler 106,1 0,4 1,6
68.20B Hyror för affärslokaler 105,5 0,2 2,4
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 103,5 1,3 1,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 107,0 0,8 1,3
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 109,6 0,9 1,2
69.10 Juridiska tjänster 116,8 0,9 2,6
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,9 0,9 0,4
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 108,1 -0,1 1,4
70.2 Företagsrådgivningstjänster 108,1 -0,1 1,4
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,9 0,0 0,8
71.11 Arkitekttjänster 110,7 0,1 1,6
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,4 0,0 0,7
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 107,7 0,0 2,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,3 0,0 -0,8
73.1 Reklamtjänster 103,9 0,0 -0,9
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,3 9,2 .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,3 0,2 0,7
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 91,7 0,0 -1,9
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 91,7 0,0 -1,9
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 109,5 0,1 3,8
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 109,5 0,1 3,8
79 Resetjänster och relaterade tjänster 92,9 -2,1 .
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 107,7 1,2 4,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 110,3 0,6 2,0
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 112,8 0,6 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 108,7 0,6 1,9
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 99,3 0,0 .
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 0,3 0,4
85 Tjänster avseende utbildning 106,7 0,3 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,1 0,0 5,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 117,1 0,0 5,0
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 108,7 0,4 2,5
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 118,6 1,2 2,4
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,7 -0,2 2,6
S ANDRA TJÄNSTER 104,9 -0,7 -1,2
96 Andra konsumenttjänster 103,6 -0,7 -1,8
96.01 Tvätteritjänster 102,6 -0,8 -2,2
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 108,6 0,4 1,6
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 113,8 0,2 2,6

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_002_sv.html