Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,1 0,6 2,2
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 114,8 1,3 6,5
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 111,9 0,0 4,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,8 -3,1 3,4
49.31 Paikallisliikennepalvelut 92,7 -3,1 -1,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 118,6 1,2 1,7
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 87,2 -3,0 -2,7
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 113,1 -0,1 5,0
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,4 -3,1 5,7
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 86,2 -22,0 -10,1
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 98,9 -0,6 4,7
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 120,7 3,3 10,7
52.10 Varastointipalvelut 106,1 -1,4 -1,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 0,0 0,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 91,3 1,2 -7,1
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 130,4 4,7 17,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 137,1 0,5 4,0
53.10 Postin yleispalvelut 149,6 1,8 7,8
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,4 0,4 2,9
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,1 1,2 2,2
55 Majoituspalvelut 103,7 4,2 5,1
56 Ravitsemispalvelut 110,7 0,5 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 101,0 0,3 -0,1
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 102,8 2,1 .
61 Televiestintäpalvelut 91,0 0,9 -1,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,4 0,2 0,1
63 Tietopalvelut 91,6 -0,4 -1,1
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,7 0,3 2,1
68 Kiinteistöalan palvelut 105,7 0,3 2,1
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,8 0,3 2,1
68.20A Toimistotilojen vuokrat 106,1 0,4 1,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,5 0,2 2,4
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 103,5 1,3 1,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 107,0 0,8 1,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 109,6 0,9 1,2
69.10 Lakiasiainpalvelut 116,8 0,9 2,6
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,9 0,9 0,4
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 -0,1 1,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 -0,1 1,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,9 0,0 0,8
71.11 Arkkitehtipalvelut 110,7 0,1 1,6
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,4 0,0 0,7
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 107,7 0,0 2,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,3 0,0 -0,8
73.1 Mainospalvelut 103,9 0,0 -0,9
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 107,3 9,2 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,3 0,2 0,7
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 0,0 -1,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 0,0 -1,9
78 Työvoimapalvelut 109,5 0,1 3,8
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,5 0,1 3,8
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 92,9 -2,1 .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 107,7 1,2 4,3
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 110,3 0,6 2,0
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 112,8 0,6 2,3
81.2 Siivouspalvelut 108,7 0,6 1,9
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 99,3 0,0 .
P KOULUTUSPALVELUT 106,7 0,3 0,4
85 Koulutuspalvelut 106,7 0,3 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,1 0,0 5,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,1 0,0 5,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 108,7 0,4 2,5
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 118,6 1,2 2,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,7 -0,2 2,6
S MUUT PALVELUT 104,9 -0,7 -1,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,6 -0,7 -1,8
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,6 -0,8 -2,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 108,6 0,4 1,6
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 113,8 0,2 2,6

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_002_fi.html