Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 111,3 0,6 2,0
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 98,5 -2,4 1,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 94,4 -2,5 0,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,8 -3,1 3,4
49.31 Paikallisliikennepalvelut 92,8 -3,0 -1,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 118,6 1,2 1,7
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 87,2 -3,0 -2,7
50 Vesiliikennepalvelut 86,2 -22,0 -10,1
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 86,2 -22,0 -10,1
51 Ilmaliikennepalvelut 112,7 6,2 6,9
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,4 0,0 0,1
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 0,0 0,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 145,0 1,7 4,1
53.10 Postin yleispalvelut 145,0 1,7 4,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 111,5 1,0 2,4
55 Majoituspalvelut 122,6 9,2 8,6
56 Ravitsemispalvelut 110,7 0,5 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 117,0 1,3 1,8
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 103,5 3,7 .
61 Televiestintäpalvelut 112,8 1,5 1,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 111,2 0,3 0,9
68 Kiinteistöalan palvelut 111,2 0,3 0,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,6 0,2 0,9
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,6 0,2 0,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 103,5 1,3 1,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 103,8 10,9 7,0
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,3 -0,1 0,3
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,3 -0,1 0,3
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 128,2 51,7 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 117,2 9,0 1,9
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 151,3 28,8 25,3
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 151,3 28,8 25,3
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 93,7 -0,5 .
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 112,6 0,7 3,0
81.2 Siivouspalvelut 112,6 0,7 3,0
P KOULUTUSPALVELUT 106,7 0,3 0,4
85 Koulutuspalvelut 106,7 0,3 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 121,5 0,3 3,6
86 Terveydenhuoltopalvelut 121,5 0,3 3,6
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,4 0,2 2,5
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 118,6 1,2 2,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,8 -0,3 2,6
S MUUT PALVELUT 109,1 0,4 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 109,9 0,1 2,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 109,0 0,4 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 107,0 0,8 0,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 108,6 0,4 1,6
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 113,8 0,2 2,6

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_003_fi.html